Aktualny BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zakończenie wsparcia w działaniu archiwalnego biuletynu

Z uwagi na konieczność zachowania aspektów bezpieczeństwa dla aplikacji zamieszczonych na serwerach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostęp do strony archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej został ograniczony. W przypadku wystąpienia z Państwa strony konieczności zapewnienia dostępu do informacji zawartych w archiwalnym Biuletynie Informacji Publicznej prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w tut. Urzędzie - abti (at) warmia.mazury.pl