czarnobiały0+1+2
 START  wydminy.pl  Uchwały RG  ZARZĄDZENIA  Skrzynka (ESP)  KONTAKT  O Biuletynie
 DROGI GMINNE
 Drukuj informację

Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych w Gminie Wydminy W Sezonie Zimowym 2009/2010

Ogłoszono: 2010-02-02 07:50:22 przez Administrator .

Wydminy, 30.10.2009r
     
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych w Gminie Wydminy W Sezonie Zimowym 2009/2010
   
Zimowe utrzymanie dróg – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych taki czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu oraz śliskość zimowa.
 
  Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne cała sieć dróg gminnych została podzielona na trzy kolejności odśnieżania:
I kolejność:
obejmuje drogi o nawierzchni bitumicznej , oraz drogi gminne pełniące istotne funkcje komunikacyjne w Gminie Wydminy
II kolejność:
obejmuje drogi gminne o znaczeniu lokalnym powiązanym z poszczególnymi miejscowościami
III kolejność:
obejmuje drogi wewnętrzne
 
  Poszczególne kolejności różnią się:
- zakresem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej
- czasem dochodzenie do założonych standardów po ustaniu zjawisk
    
 Środki finansowe Urzędu Gminny w Wydminach nie pozwalają na zmiany (podwyższenie) zakresu prac przy utrzymaniu dróg gminnych.

 
    Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , właściciele oraz zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do utrzymania na terenie objętych ich właściwością czystości i porządku.
A zatem w myśl art. 5 ust. 1 właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.
           
A: Odśnieżanie Dróg
Odśnieżanie – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu.
Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:
- pługi lemieszowe samochodowe
- sprzęt pomocniczy tj. spycharki równiarki, koparko – ładowarki.
 
Podstawowym rodzajem w czynnej akcji odśnieżania będzie akcja patrolowa pracownika Urzędu Gminy Wydminy, oraz informacje telefoniczne o nieprzejezdności dróg spowodowanej opadami śniegu .
  Wybór sytemu odśnieżania uzależniony będzie od:
- warunków atmosferycznych ( ilości i intensywności opadów, siły wiatru temperatury)
- aktualne stanu utrzymania dróg
 
Czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych opadów śniegu oraz podczas zawiei i zamieci śnieżnych.

 
B. Zwalczanie śliskości
Łagodzenie skutków śliskości zimowej będzie realizowane poprzez stosowania mieszanki solno – piaskowej na drogach o nawierzchni bitumicznej.
     
Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Dróg.
            Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się na w godz. 600 do 2000, w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą podejmowane przez referenta ds. dróg i Wójta Gminy Wydminy.
Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do akcji z.u.d. podejmowane będą na podstawie:
- panujących warunków pogodowych
- rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach
- interwencji instytucji państwowych tj. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe
- telefonicznych interwencji mieszkańców Gminy Wydminy
     
W dni robocze ( poniedziałek – piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wydminach  poniedziałek 800 - 1600 wtorek – piątek 700 – 1500 zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie z siedziby Urzędu Gminy w Wydminach znajdującego się na ulicy Grunwaldzkiej 74, tel. (87) 421-00-19 lub 698-636-225.
Po godz. 1500 zimowe utrzymanie dróg będzie koordynowane telefonicznie pod numerem telefonicznym 698-636-225
  

WYKAZ DRÓG
w podziale na kolejności zimowego utrzymania w sezonie 2009- 2010
L.p.
Nr drogi
Przebieg drogi/ulica
Długość km
І KOLEJNOŚĆ
 
1
2
3
1
136049N

Gawliki Wielkie- Czarnówka- granica powiatu

4,50
2
136009N
Grądzkie – Szczybały Orłowskie
2,87
3
 
Wężówka- Gawliki Małe- Gębałki
4,00
4
136019N
Mazuchówka - Wydminy
3,00
5
136046N
Talki – Okrągłe - Granica powiatu
2,80
6
136048N
Ranty - Radzie
1,49
7
136024N
Wydminy ul. Źródlana
0,17
8
136025N
Wydminy ul. 40 –Lecia PRL
0,11
9
136026N
Wydminy ul. Dworcowa
0,31
10
136027N
Wydminy ul. Gizewiusza
0,28
11
136028N
Wydminy ul. Jeziorna
0,17
12
136029N
Wydminy ul. Kajki
1,18
13
136030N
Wydminy ul. Klonowa
0,21
14
136031N
Wydminy ul. Kolejowa
0,32
15
136032N
Wydminy ul. Konopnickiej
0,27
16
136033N
Wydminy ul. Kościelna
0,18
17
136034N
Wydminy ul. Mickiewicza
0,40
18
136035N
Wydminy ul. Nowowiejskiego
0,62
19
136036N
Wydminy ul. Osiedlowa
0,50
20
136037N
Wydminy ul. Piaskowa
0,12
21
136038N
Wydminy ul. Prusa
0,15
22
136039N
Wydminy ul. Reymonta
0,22
23
136040N
Wydminy ul. Sienkiewicza
0,39
24
136041N
Wydminy ul. Słowicza
0,18
25
136042N
Wydminy ul. Spadowa
0,13
26
136043N
Wydminy ul. Szkolna
0,33
27
136044N
Wydminy ul. Zaułek Suwalski
0,20
ІІ Kolejność
28
136045N
Cybulki- Wężówka
2,65
29
136047N

Zelki- granica powiatu (kierunek Skomack Wielki)

2,44
30
136001N

Siedliska – granica gminy (kierunek Kruklin)

1,50
31
136002N

Siedliska- droga powiatowa nr 1833N (kierunek Lipińskie)

3,14
32
136003N
Wydminy - Ernestowo
1,98
33
136004N

Droga powiatowa nr 1716N (kierunek Szczepanki) – droga powiatowa nr 1712N (Wydminy)

2,18
34
136005N

Droga powiatowa nr 1712N (Siemionki) – droga powiatowa nr 1712N (Malinka)

3,28
35
136006N

Pamry droga powiatowa nr 1706N (Talki)

2,47
36
136007N

Droga powiatowa nr 1706N (kierunek Konopki Małe) – droga powiatowa nr 1853N (Talki)

1,47
37
136008N

Grądzkie – droga powiatowa nr 1740N (kierunek Lipowo)

3,35
38
136010N

Orłowo – droga powiatowa nr 1857N (kierunek Gajrowskie)

1,76
39
136011N
Orłowo – granica gminy
1,96
40
136012N

Droga powiatowa nr 1857N – droga wojewódzka nr 655

1,29
41
136013N

Czarnówka – Szyba – droga powiatowa nr 1859N

1,95
42
136014N

Droga wojewódzka nr 655 – droga powiatowa nr 1744N (Gawliki Wielkie)

4,34
43
136015N

Droga wojewódzka nr 655 (Mazuchówka) – droga gminna nr 136014N (Gawliki Wielkie)

3,23
44
136016N

Droga gmina nr 136049N – droga wojewódzka nr 655 – droga gminna nr 136015N

5,59
45
136017N

Droga wojewódzka nr 655 – droga powiatowa nr 1744N (Gawliki Wielkie)

1,46
46
136018N

Droga wojewódzka nr 655 (Mazuchówka) – Mazuchówka (żwirownia)

1,52
47
136020N
Wydminy- Cybulki
1,80
48
136021N

Droga wojewódzka nr 656 (Zelki) – droga powiatowa nr 1702N (Pańska Wola)

3,20
49
136022N
Wężówka - Radzie
3,05
50
136023N

Wężówka – Radzie – droga wojewódzka nr 656

5,00
ІІІ KOLEJNOŚĆ
 
 

Pozostałe drogi wewnętrzne w zależności od potrzeb i warunków finansowych.

 
 
Razem
85,68

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: wydminy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Fit Data wytworzenia informacji: 2010-02-02 07:47:44
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Fit Data udostępnienia informacji: 2010-02-02 07:50:22
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Artykuł był wyświetlony: 2272
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data aktualizacji informacji: 2010-02-02 12:25:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij