Informacje Ogólne

Ogłoszono: 2009-01-06 07:30:57 przez Marzena Mateusiak

Urząd Marszałkowski jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań Zarządu Województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, Statucie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw.

Urzędem kieruje Marszałek Województwa przy pomocy Wicemarszałków, pozostałych Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika i Dyrektorów Departamentów.

Marszałek w uzgodnieniu z Zarządem dokonuje podziału zadań pomiędzy Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu.

Marszałek określa zadania Sekretarza Województwa Urzędu, Skarbnika oraz Dyrektorów Departamentów.

Marszałek jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
W przypadku gdy Marszałek nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo pełni wskazany przez Marszałka Wicemarszałek. Przekazanie obowiązków następuje w formie pisemnej.

 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Aurelia Żarkowska Data wytworzenia informacji: 2009-01-06 07:28:42
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Bochenek Data udostępnienia informacji: 2009-01-06 07:30:57
Wprowadził informację do BIP: Marzena Mateusiak Artykuł był wyświetlony: 152444
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Mateusiak-Kurach Data aktualizacji informacji: 2012-07-04 07:47:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »