czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Akty prawne
 Drukuj informację

IX/229/15

Status: Obowiązujący

Sesja: IX

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data podpisania: 2015-08-26

Ogłoszono dnia: 2015-09-08 12:29:48 przez Michał Iwaniuk

Temat

Zmiana Uchwały Nr VIII/206/15 Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód

Zmienia

VIII/206/15

Na podstawie

Art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) w zw. z art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222).

Treść

W uchwale Nr VIII/206/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., poz. 2747) w § 5 ust. 4 pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu: "3) terenu działek ewidencyjnych Nr 253 o powierzchni 4,31 ha i Nr 259/2 o powierzchni 2,74 ha położonych w obrębie Brejdyny, gmina Piecki."

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Iwaniuk Data wytworzenia informacji: 2015-09-08 12:28:22
Osoba, która odpowiada za treść: Wiktor Marek Leyk Data udostępnienia informacji: 2015-09-08 12:29:48
Wprowadził informację do BIP: Marcin Grzegorczyk Artykuł był wyświetlony: 395
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Grzegorczyk Data aktualizacji informacji: 2015-09-08 12:29:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij