czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-11-23 12:19:16

Informacje ogólne

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z 6 września 2001 r., Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znajdującego się na stronie https://cu.warmia.mazury.pl .

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do właściwych merytoryczne departamentów/biur lub na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej - plik do pobrania w formacie .rtf

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej; Dz. U. 2012 nr 0 poz. 94) - plik do pobrania w formacie .rtf

Zasady udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Chomej Data wytworzenia informacji: 2011-11-23 12:19:16
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Mateusiak - Kurach Data udostępnienia informacji: 2011-11-23 12:36:33
Wprowadził informację do BIP: Marcin Śpiewak Artykuł był wyświetlony: 13911
Osoba, która zmieniła informację: Michał Chomej Data aktualizacji informacji: 2014-10-22 07:32:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij