czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-05-29 11:39:10

Obszary Chronionego Krajobrazu

 

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
[art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.)].
Obszary Chronionego Krajobrazu w Województwie Warmińsko-Mazurskim:
 • Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu;
 • Dąbrówieński Obszar Chronionego Krajobrazu;
 • Hartowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu;
 • Naguszewski Obszar Chronionego Krajobrazu ;
 • Narieński Obszar Chronionego Krajobrazu;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Błędzianki;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy;
 •  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Elmy;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Legi;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu „Gawlik”;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Grabowo;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu – Grzybiny;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Goryńskiego;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego
   
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Kłos;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
   
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Krzyżany
   
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego-Kierwik;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Szeroki Bór;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Dębień;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego
   
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – Wschód;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i część B);
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
   
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy
   
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wałszy;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzna Krzywińskich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich
   
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich;
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich;
 • Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu;
 • Słobicki Obszar Chronionego Krajobrazu;
 • Spychowski Obszar Chronionego Krajobrazu;
 •  Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
  Osoba, która wytworzyla informację: Monika Zielińska Data wytworzenia informacji: 2014-05-29 11:39:10
  Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Piotr Drozdowski Data udostępnienia informacji: 2014-05-29 13:11:15
  Wprowadził informację do BIP: Michał Chomej Artykuł był wyświetlony: 20515
  Osoba, która zmieniła informację: Marcin Grzegorczyk Data aktualizacji informacji: 2015-09-17 10:20:24
  Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


  Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
  Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
  Zamknij