czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Zaproszenia do konsultacji
 Drukuj informację

Konsultacje projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Ogłoszono: 2015-09-23 15:12:47 przez Marcin Grzegorczyk

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ZAPRASZA
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 23 września – 23 października 2015 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Uwagi i opinie można wyrazić na stronie:

http://konsultacje.warmia.mazury.pl/konsultacje/konsultacja/29,Konsultacje-projektu-Program
 
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Katarzyński Data wytworzenia informacji: 2015-09-23 15:08:48
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Glezman Data udostępnienia informacji: 2015-09-23 15:12:47
Wprowadził informację do BIP: Marcin Grzegorczyk Artykuł był wyświetlony: 1107
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Grzegorczyk Data aktualizacji informacji: 2015-10-20 12:36:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij