czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-02-01 11:19:44

Konsultacje społeczne

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Jednymi z form tej współpracy są: wymienione w art. 5 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy - konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; oraz w art. 5 ust. 2 pkt 4 - konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.
W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146) art. 5 ust. 5 ustawy wprowadza się obowiązek określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr XLII/817/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Katarzyński Data wytworzenia informacji: 2011-02-01 11:19:44
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Glezman Data udostępnienia informacji: 2011-02-01 11:19:47
Wprowadził informację do BIP: Marcin Śpiewak Artykuł był wyświetlony: 16947
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Śpiewak Data aktualizacji informacji: 2011-02-01 11:20:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij