czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-04-23 14:48:49

Informacje ogólne

 

Dyrektor: Ryszard Wasiński
Zastępca dyrektora: Janusz Pieńkowski

10-052 Olsztyn, ul. Mariańska 3, pok. 220
tel. (89) 52-16-940
fax. (89) 52-16-919
e-mail: zdrowie@warmia.mazury.pl

 

 1. W skład Departamentu Zdrowia (Z) wchodzą:
  1. Biuro Polityki Zdrowotnej (I);
  2. Biuro Zakładów Opieki Zdrowotnej (II).
 1. Do zadań Biura Polityki Zdrowotnej należy w szczególności:
  1. analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa;
  2. opracowywanie, wdrażanie, realizacja programów polityki zdrowotnej;
  3. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4. współpraca z zagranicą w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
  5. przygotowywanie zestawień informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
  6. prowadzenie procedur przyznawania dotacji celowych (dla organizacji pozarządowych oraz wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia) na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia;
  7. realizacja zadań związanych z upoważnieniem lekarzy do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
  8. prowadzenie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, dentystów oraz pielęgniarek i położnych oraz zawieranie umów z zakładami opieki zdrowotnej na realizację staży;
  9. prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców (sporządzanie decyzji administracyjnych, wpis do ewidencji, wydawanie zaświadczeń);
  10. wydawanie zezwoleń na wykonywanie prywatnych praktyk psychologicznych;
  11. wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego lub ich cofanie gdy podmiot leczniczy przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia;
  12. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zezwoleń na prowadzenie leczenia substytucyjnego;
  13. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 1. Do zadań Biura Zakładów Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:
  1. analiza miesięcznych i kwartalnych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych;
  2. monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz wnioskowanie o przekazanie środków jednostkom objętym dotacjami;
  3. prowadzenie spraw dotyczących wydzierżawienia, wynajęcia lub zbycia majątku trwałego oraz opiniowanie innych spraw związanych z dysponowaniem majątkiem podmiotów leczniczych;
  4. prowadzenie spraw związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów ds. lecznictwa oraz nagradzaniem dyrektorów wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia;
  5. zapewnianie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego;
  6. organizacja wykonywania zadań samorządu województwa w zakresie medycyny pracy oraz nadzór nad ich finansowaniem;
  7. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad podmiotami leczniczymi, których podmiotem tworzącym jest Województwo.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Tkaczuk Data wytworzenia informacji: 2012-04-23 14:48:49
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Bochenek Data udostępnienia informacji: 2012-04-23 14:54:18
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Usczyk Artykuł był wyświetlony: 16826
Osoba, która zmieniła informację: Michał Chomej Data aktualizacji informacji: 2016-02-29 12:50:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij