czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Lista spraw
 Drukuj informację

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Ogłoszono: 2011-04-06 11:27:34 przez Marcin Śpiewak

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.

Termin załatwienia

Sprawozdanie należy składać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Osoby do kontaktu

Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 46
Justyna Staniszewska, nr tel. 89/ 512 54 45
Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68
Joanna Sulima (w zastępstwie: Kamila Rębiszewska) nr tel. 89/ 512 54 44
Monika Zielińska, nr tel. 89/ 512 54 43

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

  1. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2011-2015;
  2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2008-2010.

Uwagi

W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów (art. 66 ust. 1). Ewidencję odpadów prowadzi się zgodnie katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu (zgodnie ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (np. wytwórca odpadów, prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów) jest również zobligowany zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach powiązanym z art. 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (na właściwym formularzu) a następnie przekazania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Ponadto zgodnie z art. 200 oraz 2art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ten kto wbrew obowiązkowi nie sporządza i nie przekazuje wymaganych sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł..

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Staniszewska Data wytworzenia informacji: 2011-04-06 10:12:08
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Witkowska Data udostępnienia informacji: 2011-04-06 11:27:34
Wprowadził informację do BIP: Marcin Śpiewak Artykuł był wyświetlony: 22977
Osoba, która zmieniła informację: Michał Chomej Data aktualizacji informacji: 2016-03-01 13:45:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij