czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Lista spraw
 Drukuj informację

Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Ogłoszono: 2011-02-21 12:27:50 przez Grzegorz Usczyk

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku

Osoby do kontaktu:

Dorota Łodziana tel. 89 512-54-55
e-mail: d.lodziana@warmia.mazury.pl
Anna Olejnik tel. 89 512-54-57
e-mail: a.olejnik@warmia.mazury.pl

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  2. Oświadczenie o zakresie korzystania ze środowiska
  3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Sposób załatwienia:

Zaświadczenie

Czas realizacji:

Do 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 poz.1282 j.t.) opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Olsztynie:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513
Opis przelewu: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie”.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 219 KPA).

Podstawa prawna:

Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.)
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Bogumiła Gronkiewicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-16 11:51:15
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Witkowska Data udostępnienia informacji: 2011-02-21 12:27:50
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Usczyk Artykuł był wyświetlony: 10525
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Grzegorczyk Data aktualizacji informacji: 2016-02-12 13:34:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij