czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Kadencja 2006-2010
 Drukuj informację

Radni Województwa 2006-2010

Ogłoszono: 2009-03-30 12:20:39 przez Marzena Mateusiak


 

 
Adamczyk Edward
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Przewodniczący Klubu Radnych PSL
Radny i wiceprzewodniczący Sejmiku trzech kadencji. W I kadencji (1998-2002) - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Członek Komisji Doraźnej ds. Integracji Europejskiej. W II kadencji (2002-2006) - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: 1972-1991 - stanowisko kierownicze w PGR; 1992-1998 - dyrektor Wydziału Rolnictwa Urządu Wojewódzkiego w Suwałkach; od 1999 - Sekretarz Powiatu Olecko.

 

   
Bachar Jerzy
Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Komisji Współpracy Międzynarodowej
Radny niezrzeszony (Samoobrona RP)
Radny Sejmiku III kadencji. 1994-1998 - wiceprzewodniczący Rady Gminy w Bartoszycach; 1998-2002 - wiceprzeowdniczący Rady Powiatu Bartoszyckiego.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: 1978-1979 - Zakład Usług Rolnych i Budowlanych PGR Bartoszyce, 1981 - do chwili obecnej własne gospodarwstwo rolne; 2002-2006 - wicestarosta  powiatu bartoszyckiego; 1988-2002 - Członej Rady Nadzorczej Banku Spóldzielczego w Bartoszycach; 2007-2008 - Zastępca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie; od VIII 2008 - administrator Gospodarstwa Skarbu Państwa w Tolku.

 

 
Bobek Jan
Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek Komisji Współpracy Międzynarodowej
Członek Klubu Radnych PSL
Radny Sejmiku II i III kadencji. W II kadencji (2002 - 2006) - Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Członek Komisji Rewizyjnej.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: 1978-1979 - Akademia Rolnicza w Poznaniu - Wydział Leśny; 1979 - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

 

 
Chojecki Artur
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Komisji Strategii Rozwoju
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Klubu Radnych PiS
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: 1997-1998 - pracownik księgarni; 2002-2005 - nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Pasymiu; 2005-2007 - dyrektor biura senatorskiego; od VIII 2007 - pracownik OHP.

 

 
Florczyk Jan
Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Klubu Radnych PSL
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: wyższe rolnicze.
Przebieg pracy zawodowej: 1974-1975 - referent w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w Ostródzie; 1976-1978 - starszy specjalista w SMR Szyldak; 1980-2005 - właściciel gospodarstwa rolnego; obecnie na rencie strukturalnej.

 

 
Gutowska Ewa
Przewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu
Członek Klubu Radnych PO
Radna Sejmiku II i III kadencji. W II kadencji (2002-2006) - Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji, Członek Komisji Współpracy Międzynarodowej.
Wykształcenie: Politolog. Otwarty przewód doktorski, temat pracy: "Wpływ UE na rozwój obszarów wiejskich".
Przebieg pracy zawodowej: Główny specjalista w Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.

 

 
Harhaj Jan
Przewodniczący Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku III kadencji. Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lidzbarku Warmińskim, Sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Gospodarczego.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: 1981-1990 - Olsztyńska Wytw. Usł. Społ. Pracy w Olsztynie; 1990-1994 - Przedsiębiorstwo Budowlane "Inwestrem" w Lidzbarku Warmińskim; od 1995 - Przedsiębiorstwo Budowlane "HARBUD" w Lidzbarku Warmińskim.

 

 
Horbaczewski Henryk
Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Kultury i Edukacji
Radny niezrzeszony (SLD)
Radny Sejmiku II i III kadencji. W II kadencji (2002-2006) - Wiceprzewodniczący Sejmiku, Członek Komisji Kultury i Edukacji, Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego, Członek Komisji Współpracy Międzynarodowej.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: SP nr 1 w Sztumie, KW PZPR w Elblągu, II LO w Elblągu, IV LO w Elblągu.

 

 
Jankowski Paweł
Przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji
Czlonek Komisji Strategii Rozwoju
Przewodniczący Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku II i III kadencji. W II kadencji (2002-2006) - Przewodniczący Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Członek Komisji Kultury i Edukacji, Członek Komisji Rewizyjnej.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: przedsiębiorca.

 

 
Jaśkowiak Małgorzata
Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek Komisji Strategii Rozwoju
Członek Klubu Radnych PO
Radna Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: wyższe. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego - Ekonomiki Transportu Morskiego; studia podyplonowe: zarządzanie - Uniwersytet Warszawski, szacowanie i wycena nieruchomości - Politechnika Szczecińska. 
Przebieg pracy zawodowej: od 1993 - KRUS OR Olsztyn - długoletni kierownik Placówki Terenowej w Morągu.

 

 
Kniefel Grzegorz
Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu
Członek Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Członek Komisji Rerwizyjnej
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, oficer pożarnictwa.
Przebieg pracy zawodowej: 1983 - Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Lidzbarku Warmińskim; od 1987 - Komendant Rejonowy SP; Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (1992-2006). Obecnie działacz społeczny, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Prowadzi własną działalność gospodarczą, jako rzeczoznawca w dziedzinie inżynierii i techniki pożarnczej.

 

 
Kurzątkowski Andrzej
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek Klubu Radnych PSL
Radny Sejmiku III kadencji.
Przebieg pracy zawodowej: 1998-2006 - burmistrz Białej Piskiej; prowadzi własne gospodarstwo rolne.

 

 
Nowakowska Teresa
Wiceprzewodnicząca Komisji Komisji Kultury i Edukacji
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Klubu Radnych PSL
Radna Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: wyższe mgr inż.
Przebieg pracy zawodowej: 1980-1990 - Naczelnik Gminy i Miasta Działdowo; 1998-2004 radna powiatu działdowskiego, Członek Związku Powiatów Polskich; 2002-2006 - zastępca burmistrza.

 

 
Nowakowski Mirosław
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Członek Komisji Strategii Rozwoju
Członek Komisji Współpracy Międzynarodowej
Członek Klubu Radnych PiS
Radny Sejmiku II i III kadencji. W II kadencji (2002-2006) - Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Członek Komisji Budżetu i Finansów.
Wykształcenie: wyższe mgr inż. architekt.
Przebieg pracy zawodowej: 1983-1988 - kierownik Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Suwałkach; od 1989 r. prowadzi prywatną działalność gospodarczą - handel hurtowy materiałami budowlanymi w Giżycku.

 

 
Osiecki Julian
Przewodniczący Sejmiku
Członek Komisji Współpracy Międzynarodowej
Członek Klubu Radnych PO
Delegat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP
Radny Sejmiku trzech kadencji. W I kadencji (1998-2002) - Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, a także Członek Komisji Budżetu i Finansów. W II kadencji (2002-2006) - Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Członek Komisji Strategii Rozwoju.
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.
Przebieg pracy zawodowej: 1966-1975 - Zarząd Powiatowy PCK w Mrągowie; 1975-1990 - Zastępca dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mrągowie; od 1.03.1990 r. dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

 
Pasławska Urszula
Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Komisji Strategii Rozwoju
Członek Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Członek Klubu Radnych PSL
Delegat do Zgromadzenia Ogólengo Związku Województw RP
Radna Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: wyższe prawnicze, stypendystka Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Dreźnie i na Uniwersytecie w Lipsku, studia podyplomowe na kierunku Integracja Europejska i Wspołpraca Transgraniczna.
Przebieg pracy zawodowej: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2001-2003); Urząd Miejski w Biskupcu (2003-2006); Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu (2006); Wicemarszałek Województwa od 2006 r.

 

 
Perliński Jacek
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu
Członek Klubu Radnych PiS
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: doktor nauk medycznych.
Przebieg pracy zawodowej: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Jednostka Wojskowa Elbląg, Szpital Wojskowy Elbląg, Szpital Miejski Elbląg - dyrektor, NZOZ "Twoje Zdrowie" Elbląg - Prezes/Wice Prezes, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - Prodziekan.

 

 
Pietrzak Zbigniew
Członek Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Komisji Strategii Rozwoju
Członek Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym.
Przebieg pracy zawodowej: 1983-1986 - nauczyciel w szkole gminnej w Gostycynie k/Tucholi; 1986-1999 - nauczyciel w liceum w Bartoszycach; od 1999 - dyrektor Zespołu Szkół w Bartoszycach.

 

 
Piwowarczyk Marcin
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek Klubu Radnych PSL
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: Absolwent Wydziału Elektroniki i Politechniki Warszawskiej.
Przebieg pracy zawodowej: 1984 - Spółdzielnia Mleczarska "Mlekpol" w Grajewie; od 2000 - dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie.

 

 
Politewicz Tadeusz
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu
Członek Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku.
Przebieg pracy zawodowej: 1973-1974 - staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Olsztynie; od 1994 Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie; Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Olsztynie; od 1996 Przewodniczący Zarządu Regionu Warmia i Mazury Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy; od 2001 - właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pean".

 

 
Przyłucki Edward
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Członek Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku II i III kadencji. W II kadencji (2002-2006) - Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego, Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykształcenie: średnie rolnicze.
Przebieg pracy zawodowej: 1976-1977 - PGR Wydminy; 1977-1982 - SKR Wydminy; 1982-1994 - RSP Kruklanki; od 1994 - prowadzi gospodarstwo rolne; od 1990-2002 - Przewodniczący Rady Gminy w Kruklankach.

 

 
Puza Adam
Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju
Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: 1994-1998 - prezydent Ełku; 2002-2005 - starosta Ełcki; 2005-2006 - Poseł na Sejm.

 

 
Ryński Andrzej
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Członek Komisji Strategii Rozwoju
Radny niezrzeszony (SLD)
Radny Sejmiku trzech kadencji. W I kadencji (1998-2002) i w II kadencji (2002-2006) - Członek Komisji Strategii Rozwoju.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: 1994-1998 - Prezydent Miasta Olsztyn; 1999-2006 - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Pierwszy Prezes Związku Województw RP (2003-2007); w latach 2004-2006 delegat do komitetu Regionów Unii Europejskiej. Delagat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

 

 
Sargalski Leszek
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu
Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Radny niezrzeszony (Samoobrona RP)
Radny Sejmiku II i III kadencji. W II kadencji (2002-2006) - Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu; Członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykształcenie: średnie rolnicze.
Przebieg pracy zawodowej: prowadzi własne gospodarstwo rolne.

 

 
Sarul Halina
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Polityi Społecznej, Rodziny i Sportu
Członek Klubu Radnych PO
Radna Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: lekarz chirurg.
Przebieg pracy zawodowej: 1971-1972 - lekarz stażysta; 1972-1987 - chirurg w szpitalu w Giżycku; 1992-2008 - dyrektor SP ZOZ w Giżycku; od grudnia 2008 - dyrektor Szpitala Powiatowego w Mrągowie.

 

 
Słoma Jarosław
Członek Zarządu Województwa
Członek Komisji Strategii Rozwoju
Członek Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: wyższe, mgr. historii, archiwista; Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej w Suwałkach.
Przebieg pracy zawodowej: Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Grabowie (1985-1990); Zastępca burmistrza w Gołdapi (1990-1998); Wicewojewoda Suwalski (1998); Zastępca burmistrza Gołdapi (1999-2006); Członek Zarządu Województwa od 2006r.

 

 
Szadziewicz Wojciech
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Politki Społecznej, Rodziny i Sportu
Członek Komisji Strategii Rozwoju
Członek Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku II i III kadencji. W II kadencji (2002-2006) - Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu, Członek Komisji Strategii Rozwoju. W latach 2000-2002 Przewodniczący Rady Miasta Morąg.
Wykształcenie: Absolwent Wydziały Lekarskiego Adakemii Medycznej w Gdańsku. Lekarz specjalista z zakresu chorób wewnętrznych.
Przebieg pracy zawodowej: w latach 1999-2002 - Lekarz Wojewódzki; Pełnomocnik Wojewody ds. ratownictwa medycznego; Zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie; od 2006 - Ordynator oddziału chorób wewnętrznych SPZOZ w Morągu.

 

 
Ulewicz Bożenna
Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu
Członek Komisji Kultury i Edukacji
Członek Komisji Strategii Rozwoju
Bezpartyjna
Radna Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu - mgr filologii klasycznej, studia podyplomowe na kierunku Marketing Medialny i Polityczny w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
Przebieg pracy zawodowej: pracę rozpoczęła 1977 - Rozgłośnia PR w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki (ostatnio na stanowisku doradcy wojewody, urlopowana na czas sprawowania mandatu radnej), Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze. Jest członekiem Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

 
Willenberg Sławomir
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Członek komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu
Członek Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku II i III kadencji. W II kadencji (2002-2006) - Członek Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu, Członek Komisji Kultury i Edukacji, 1997-2001 - Senator IV kadencji III RP.
Wykształcenie: Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Przebieg pracy zawodowej: 1971-1975 - Szpital Krynica Zdrój; od 1975 - Szpital w Działdowie.

 

 
Zdanowski Andrzej
Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju
Członek Komisji Kultury i Edukacji
Członek Klubu Radnych PO
Radny Sejmiku III kadencji.
Wykształcenie: wyższe.
Przebieg pracy zawodowej: nauczyciel w SP w Wandowie, SP nr 3 w Ełku, SP nr 7 w Ełku, SP nr 9 w Ełku, KO w Suwałkach, CKPiU w Ełku.

 

 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Maksyśko - Mucha Data wytworzenia informacji: 2009-03-23 15:04:29
Osoba, która odpowiada za treść: Wiktor Marek Leyk Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 12:20:39
Wprowadził informację do BIP: Marzena Mateusiak Artykuł był wyświetlony: 10804
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Mateusiak Data aktualizacji informacji: 2011-02-16 13:26:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij