czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
 Otwarte konkursy ofert
 Drukuj informację

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych

Ogłoszono: 2014-05-15 13:00:53 przez Marcin Grzegorczyk

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2014 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:
 1. edukacja i promocja zdrowia publicznego
 2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 3. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
 4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 5. rozwój turystyki
 6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 7. wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińskomazurskim
 8. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu
 9. integracja środowisk kombatanckich
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to: 70 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (parter, pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 11 czerwca 2014 r. - należy składać oferty.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Katarzyński Data wytworzenia informacji: 2014-05-15 12:51:54
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Glezman Data udostępnienia informacji: 2014-05-15 13:00:53
Wprowadził informację do BIP: Marcin Grzegorczyk Artykuł był wyświetlony: 2016
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Usczyk Data aktualizacji informacji: 2014-12-17 12:55:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij