czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
Jesteś w dziale: Strona główna / Informatyzacja
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-26 14:19:31

Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur

 

 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-03-29 13:54:42

Lista planowanych lokalizacji węzłów SSPW

 

Lista planowanych lokalizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych w ramach projektu pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” (stan na 12-03-2014).
Pobierz plik
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Zawistowska Data wytworzenia informacji: 2013-03-29 13:54:42
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Bułkowski Data udostępnienia informacji: 2013-03-29 13:59:20
Wprowadził informację do BIP: Marcin Grzegorczyk Artykuł był wyświetlony: 17321
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Grzegorczyk Data aktualizacji informacji: 2014-03-13 12:55:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-11-26 15:05:47

Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych

 

 Przedstawiamy ostateczne wyniki inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonej na potrzeby Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki w działaniu 8.4 przeznaczone są na rozwój infrastruktury dostępowej do użytkowników końcowych, czyli tzw. „ostatnią milę”, a beneficjentami są małe i średnie przedsiębiorstwa – lokalni przedsiębiorcy telekomunikacyjni.
Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowej jest jednym z niezbędnych warunków, aby województwo warmińsko-mazurskie zostało uwzględnione w naborze wniosków.
Inwentaryzację sieci szerokopasmowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzono zgodnie z następującymi wymaganiami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
„Do wsparcia w ramach działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” kwalifikuje się obszar, na którym:
  • na poziomie infrastruktury dostępowej (dostarczenie Internetu bezpośrednio do użytkownika końcowego) nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa sieć internetowa o przepustowości co najmniej 2Mb/s (należy przyjąć, że chodzi tu o łącze asymetryczne, gdzie wymagane jest zapewnienie przepływności 2 Mb/s w przypadku pobierania danych (download), nie ma natomiast konieczności określenia minimalnej wartości przepływności dla wysyłanych danych,
  • infrastruktura sieci dystrybucyjnej należy do jednego operatora.
Dla określenia obszaru w ramach działania 8.4 należy przyjąć oznaczenia geodezyjne – obręby (sołectwa)”.
W celu zebrania uwag i opinii od wszystkich zainteresowanych, wstępne wyniki inwentaryzacji zamieszczone zostały na stronie internetowej „Wrota Warmii i Mazur” w dniu 7 września 2009 r.. Uwzględniono w nich propozycje zgłoszone w procesie konsultacji społecznych.
Kolejnym wymogiem niezbędnym dla uwzględnienia województwa w konkursach jest ogłoszenie listy miejscowości, w których umieszczone zostaną węzły regionalnej sieci szerokopasmowej. W województwie warmińsko-mazurskim sieć regionalna planowana jest w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Poniżej przedmiotowa lista:
  1. Mapa województwa wraz z legendą
  2. Lista węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych regionalnej sieci szerokopasmowej planowanej w projekcie SSPW, plik: „Lista węzłów SSPW warmińsko-mazurskie.xls”.
  3. Szczegółowy wykaz miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego z określeniem kwalifikowalności obszaru w ramach POIG 8.4 z podziałem na poszczególne powiaty.
Ogłoszenie o konkursie dla Warmii i Mazur umieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz na portalu „Wrota Warmii i Mazur”, a także na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie pod adresem http://www.wwpe.gov.pl.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Grzegorczyk Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 15:05:47
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Wilk Data udostępnienia informacji: 2010-11-29 07:50:17
Wprowadził informację do BIP: Marzena Mateusiak Artykuł był wyświetlony: 21048
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Mateusiak Data aktualizacji informacji: 2010-11-29 07:50:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij