czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-12-30 12:06:24

Strategia Szpitala

 

Strategia Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na lata 2008-2012 jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety rozwoju Szpitala oraz działania, które Szpital powinien podjąć, aby zapewnić ten rozwój.

Misja Szpitala:
„Pacjent przede wszystkim”

Wizja Szpitala
Wizja strategiczna jest to wspólnie opracowany obraz przyszłego stanu Szpitala oraz jego usytuowanie na rynku i w otoczeniu. Wizja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego ukazuje w przyszłości Szpital jako:

  Zorientowany na klienta:
  • Szpital identyfikuje i monitoruje wymagania pacjentów oraz reaguje na ich potrzeby.
 1. Bezpieczny dla pacjenta i pracowników:
  • Spełniający przyjęte normy: międzynarodowe, wynikające z aktów normatywno-prawnych oraz wewnętrzne; budynki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w bezpieczny sprzęt, nadzór nad zakażeniami szpitalnymi, kadra odpowiedzialna za swoje zadania.
 2. Szpital z najlepiej wykształconym personelem:
  • Zatrudniający wysoko wykwalifikowaną kadrę, ciągłe kształcenie kadry, kadra władająca językami obcymi, personel podnoszący swoje kwalifikacje za granicą, współpraca z innymi placówkami w Polsce i za granicą.
 3. Funkcjonalny:
  • Poszczególne komórki szpitala usytuowane i zorganizowane w sposób wygodny dla pacjenta.
 4. Nowoczesny:
  • Nieustannie rozszerzający zakres usług, wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny, aby sprostać coraz większym wymaganiom pacjentów, co pozwoli szybko i skutecznie diagnozować pacjentów oraz odpowiednio ukierunkować leczenie.
  • Przeprowadzający modernizacje i dostosowany do norm.
 5. Najlepszy w regionie:
  • Lider na rynku medycznym.
 6. Międzynarodowy:
  • Spełniający wymogi norm międzynarodowych w zakresie zarządzania jakością i ochroną środowiska, utrzymujący współpracę z zagranicznymi instytucjami medycznymi, świadczący usługi dla obcokrajowców, wyposażony w sprzęt i technologie medyczne spełniające standardy międzynarodowe.

Cel główny:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie liderem na rynku usług medycznych.

Cele strategiczne i operacyjne

I. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących źródeł finansowania.

 1. Opracowywanie wniosków o dotacje i refundacje.
 2. Zwiększenie sprzedaży usług.

II. Podnoszenie kwalifikacji personelu szpitala.

 1. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stworzenie bazy szkoleniowej dla studentów wydziału medycznego.
 2. Stopnie naukowe.
 3. Specjalizacje.
 4. Utworzenie planu szkoleń pracowników szpitala.
 5. Szkolenia doskonalące.
 6. Szkolenia interpersonalne.

III. Doskonalenie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług.

 1. Zarządzanie w oparciu o międzynarodowe normy.
 2. Pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Utrzymanie niezawodności infrastruktury i sprzętu.

IV. Wprowadzanie nowych procedur medycznych.

 1. Rozszerzanie zakresu działalności o nowe usługi.
 2. Współpraca z partnerami zewnętrznymi przy wprowadzaniu nowych procedur.

V. Nowoczesna i kompleksowa infrastruktura.

 1. Rozbudowa budynku głównego szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni.
 2. Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do obowiązujących przepisów i standardów.
 3. Zakup nowego, specjalistycznego sprzętu.

VI. Utrzymanie trendu dynamicznego wzrostu czynników kształtujących sytuację ekonomiczno-finansową szpitala.

 1. Generowanie zysku.
 2. Utrzymanie płynności finansowej.
 3. Obniżanie poziomu zapasów.
 4. Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kantorczyk Data wytworzenia informacji: 2008-12-30 12:06:24
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Citko Data udostępnienia informacji: 2009-04-07 13:44:46
Wprowadził informację do BIP: Marzena Mateusiak Artykuł był wyświetlony: 4519
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Mateusiak Data aktualizacji informacji: 2009-04-07 13:44:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij