czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Informacje, konkursy, ogłoszenia
 Drukuj informację

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2014 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Ogłoszono: 2014-01-02 12:32:05 przez Marcin Grzegorczyk

Załącznik nr 2
do uchwały nr 62/816/13/IX
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 9.12.2013
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonywanie w 2014 r. zadań publicznych z zakresu
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zasady udzielania dotacji oraz wzór oferty realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.warmia.mazury.pl zakładka KULTURA/FORMULARZE I WNIOSKI.
Oferty należy złożyć do dnia 1 lutego 2014 r.
listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji,
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn
lub osobiście:
Departament Kultury i Edukacji
ul. Parkowa 1, pokój 1
Olsztyn
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
Druki ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji tel. (89) 521 93 55, ul. Parkowa 1.
Oferty należy składać na drukach zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2010 nr 197 poz. 2545) wraz z załącznikami.
Zgodnie z budżetem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 r. kwota przeznaczona na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wynosi 600 000 zł.
Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Gromadzka Data wytworzenia informacji: 2014-01-02 12:28:08
Osoba, która odpowiada za treść: Berenika Oklińska Data udostępnienia informacji: 2014-01-02 12:32:05
Wprowadził informację do BIP: Marcin Grzegorczyk Artykuł był wyświetlony: 1839
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Grzegorczyk Data aktualizacji informacji: 2014-01-02 12:32:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij