czarnobiały0+1+2
 Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Województwa Jednostki organizacyjne
 Sekretarz Województwa
 Drukuj informację

Sekretarz Województwa

Ogłoszono: 2009-01-06 07:35:23 przez Marzena Mateusiak

Sekretarz Województwa: Janusz Smoliński

Sekretarz Województwa zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań Urzędu.

 

Do zadań Sekretarza Województwa należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie;
 2. nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji i zapytań radnych;
 3. koordynowanie działalności kontrolnej urzędu;
 4. organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli;
 5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 6. zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Urzędu;
 7. nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez departamenty i inne jednostki organizacyjne materiałów na posiedzenia Zarządu i sesje Sejmiku;
 8. przedkładanie Marszałkowi projektu porządku obrad Zarządu;
 9. nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
 10. prowadzenie spraw Urzędu powierzonych przez Marszałka;
 11. rozpatrywanie skarg dotyczących pracowników Urzędu;
 12. zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu;
 13. wdrażanie nowych zasad i technik zarządzania;
 14. nadzorowanie i koordynowanie działalności Departamentu Organizacyjnego;
 15. gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 16. pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością;
 17. kierowanie działaniami Zespołu ds. SZJ ISO 9001:2008.
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Aurelia Żarkowska Data wytworzenia informacji: 2009-01-06 07:34:12
Osoba, która odpowiada za treść: Bogdan Bochenek Data udostępnienia informacji: 2009-01-06 07:35:23
Wprowadził informację do BIP: Marzena Mateusiak Artykuł był wyświetlony: 18947
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Mateusiak Data aktualizacji informacji: 2010-12-13 11:05:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/
Zamknij