czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Urzędu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja obsługi  Kontakt
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Gmina Reszel 15914
    Statut Gminy 1804
    Struktura Gminy 2848
Organy Gminy 38
    Rada Miejska 12325
       Przewodniczący 2081
       Skład Rady 2866
       Komisje 11791
       Protokoły Sesji Rady Miejskiej 20536
    Burmistrz 4205
Urząd Gminy 15109
    ISO 9001 i 14001 6639
    Kierownictwo urzędu 14458
    Regulamin organizacyjny 5614
    Wydziały i stanowiska 28
       Dział Administracyjno - Prawny 12924
       Dział Budżetowo - Finansowy 3588
       Dział Techniczno - Budowlany 7984
       Dział Oświaty 1343
       Samodzielne stanowiska 6915
    Regulamin pracy 1799
    Procedura naboru 1499
    Regulamin służby przygotowawczej 2198
    Regulamin oceny pracowników 1795
    Kontakt 1566
    Niepełnosprawni 256
Jednostki organizacyjne 28
    Jednostki organizacyjne gminy 24336
    Zakłady budżetowe 3557
    Instytucje Kultury wpisane do Rejestru 3856
Spółki Użyteczności Publicznej 14
    Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 11628
       Ogłoszenia 45413
    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 1579
       Ogłoszenia 1122
Organizacja działania samorządu 60
    Jednostki pomocnicze 9996
    Podstawowe zadania gminy 1430
    Definicja Wspólnoty Samorządowej 2060
Majątek i finanse 1987
    Budżet 21168
    Wieloletnia prognoza finansowa 5908
    Opinie RIO 5572
    Sprawozdania 1474
       Sprawozdania za 2007 rok 2079
       Sprawozdania za 2008 rok 4193
       Sprawozdania za 2009 rok 7172
       Sprawozdania za 2010 rok 9967
       Sprawozdania za 2011 rok 11869
       Sprawozdania za 2012 rok 9755
       Sprawozdania za 2013 rok 9177
       Sprawozdania za 2014 rok 7546
       Sprawozdania za 2015 rok 6743
       Sprawozdania za 2016 rok 1464
    Informacje i wykazy 2045
Strategie, raporty, opracowania 11431
Praca 76758
    Ogłoszenia 23045
    Procedura naboru 3648
    Zatrudnienie młodocianych 4455
Podatki i opłaty 239
    Podatki i opłaty 47665
    Pomoc publiczna 5622
    Ulgi i umorzenia 3810
    Zwrot podatku akcyzowego 5443
Procedury załatwiania spraw 24244
    Działy i Stanowiska 8855
    Sprawy 11221
Planowanie przestrzenne 100
    Decyzje Celu Publicznego 28789
    Wzory druków i wniosków 3405
    Ochrona środowiska 6463
    Ochrona zabytków 1727
       Gminny program opieki nad zabytkami. 3
    Rewitalizacja Reszla 7508
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5543
    Wykaz zabytków 25262
    Geologia 989
    Plan zagospodarowania przestrzennego 13596
    Konsultacje Społeczne 0
Wykaz zabytków 0
Zamówienia publiczne 79080
    Zamówienia publiczne aktualne 239699
    Wyniki zamówień publicznych 83186
    Wyniki innych postępowań 12083
Gospodarka nieruchomościami 97617
Oświadczenia majątkowe 24
    Rada Miejska 52046
    Pracownicy Urzędu Gminy 22722
    Jednostki organizacyjne 88
       Gimnazjum nr 1 4761
       MOPS 3364
       Szkoła podstawowa nr 3 2691
       GASiS 1165
    Instytucje Kultury wpisane do Rejestru 2
       Miejski Ośrodek Kultury 1889
       Miejska Biblioteka Publiczna 3199
    Zakłady budżetowe 0
       ADM 4068
    Spółki Użyteczności Publicznej 4775
       PWiK 1993
       ZUK 1539
    Wzór oświadczenia majątkowego 1518
Programy unijne 4281
    Inwestycje PROW 1347
    Inwestycje ZPORR 1716
Akty prawne 118278
    Projekty Uchwał 27220
    Uchwały Rady Miejskiej 86586
    Zarządzenia Burmistrza 1390
       2008 2735
       2009 6977
       2010 4991
       2011 5939
       2012 13502
       2013 24262
       2014 35720
       2015 24197
       2016 21438
    Inne akty prawne 2114
    Dziennik Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Dziennik Urzędowy Województwa 0
Kontrole 4529
Ochrona Środowiska 17216
    Plany i programy 1904
    Zarządzenia i przepisy 1774
    Decyzje środowiskowe 8820
    Odpady 83
       Nowa gospodarka odpadami 6698
       Azbest 2228
       Wykaz firm wywożących odpady 2404
       Rejestr działalności regulowanej 1254
       Zawiadomienia 653
       Analiza gospodarki odpadami 633
    Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych 1859
    Informacje dla rolników 4332
    Ochrona zwierząt 2098
    Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Reszel 2240
    Urządzenia infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska 823
    Ochrona przyrody 221
Działalność gospodarcza 4460
    Wyszukiwanie przedsiębiorców 311
Inne ogłoszenia 74961
Informacje nieudostępniane 4960
Kontakty i współpraca 58
    Współpraca z zagranicą 4267
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi 44819
Rejestr Instytucji Kultury 4422
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych 2162
Oświata 2547
Petycje 218
    2016 1758
    2015 633
Działalność lobbingowa 1175
Rejestr zbiorów danych osobowych 44

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4712
Rejestr zmian 232126
Redakcja Biuletynu 2925
    Adres Redakcji 1465
Mapa serwisu 1939

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności
102566
Ogłoszenia Urzędu Gminy
114929
Ogłoszenia Rady Miejskiej
50694

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 7825


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/
Zamknij