czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Urzędu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja obsługi  Kontakt
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:08:20

Odpis z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Reszel

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (pełny lub skrócony).

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, pokój nr 10 lub za pośrednictwem poczty.
Osoba do kontaktu:
Inspektor Emilia Pieniak, telefon kontaktowy: 89 755 3905

III. OPŁATY

Zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej
Numer konta Urzędu Gminy w Reszlu
Bank Spółdzielczy w RESZLU 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.


V. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz.189).

VI. INNE INFORMACJE

Gmina Reszel prowadzi Rejestr Instytucji Kultury, dla których jest organizatorem.
Są to następujące instytucje:
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu.
2. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu.
1.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru – udostępnienie danych jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej – na wniosek.
2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
3. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 Podmiot udostępniający informację: reszel_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Pieniak Data wytworzenia informacji: 2013-12-03 13:08:20
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Sawa Data udostępnienia informacji: 2013-12-03 13:08:33
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Krajewski Artykuł był wyświetlony: 1518
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Jankiewicz Data aktualizacji informacji: 2016-05-31 13:44:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/
Zamknij