czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Urzędu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja obsługi  Kontakt
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-09-18 14:01:01

Definicja Wspólnoty Samorządowej

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Pojęcie gminy] 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
Art. 2. [Charakter zadań] 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Gmina posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
Art. 3. [Ustrój gminy] 1. O ustroju gminy stanowi jej statut.
2. Projekt statutu gminy powyżej 300 000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów.

(Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 1990-03-08 (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95)

Wszyscy mieszkańcy miasta Reszel
oraz jednostek pomocniczych - sołectw :
Bezławki, Dębnik, Klewno, Leginy, Łęzany, Mnichowo,
Pieckowo, Pilec, Plenowo, Ramty, Robawy, Siemki,
Święta Lipka, Tolniki Małe, Widryny, Wola, Worpławki, Zawidy
tworzą  wspólnotę samorządową zwaną
dalej "Gminą  Reszel", która działa poprzez
swoje organy.
1. Radę  Miejską  w  Reszlu - organ uchwałodawczy,

2. Burmistrza Reszla - organ wykonawczy.
 Podmiot udostępniający informację: reszel_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Jakubowska Data wytworzenia informacji: 2008-09-18 14:01:01
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Jakubowska Data udostępnienia informacji: 2008-09-18 14:24:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1405
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Iwanow Data aktualizacji informacji: 2010-12-21 10:25:23
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/
Zamknij