czarnobiały0+1+2
 Strona główna Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-02-17 13:43:30

Projekt Wrota Warmii i Mazur

 

Projekt Wrota Warmii i Mazur
 
Przedmiotem projektu Wrota Warmii i Mazur, elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych było wyposażenie 112 jednostek samorządu terytorialnego Warmii i Mazur w niezbędne narzędzia informatyczne pozwalające uruchomić bezpieczne funkcjonowanie e-urzędu i stworzyć podstawy do stworzenia w przyszłości elektronicznej administracji. Funkcjonalność dostarczonych w ramach realizacji projektu rozwiązań zapewni skuteczną i bezpieczną komunikację za pomocą narzędzi IT wewnątrz urzędu, pomiędzy urzędami oraz interesant-urząd.
Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski, zaś partnerami 111 jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Celem projektu było przygotowanie administracji publicznej do skutecznego udziału w tworzeniu w regionie społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie niezbędnych do tego merytorycznych, organizacyjnych i technologicznych podstaw. Cele szczegółowe projektu obejmują utworzenie portalu o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem i wdrożenie kompleksowych systemów zarządzania i elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych, co w efekcie doprowadzi do sprawniejszej obsługi interesantów.
W ramach projektu gminy zostały wyposażone w sprzęt komputerowy. Wdrożenie 112 platform serwerowych i 112 systemów backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego to wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych i do usprawnienia pracy administracji, zaś portal umożliwiający kontakt on-line obywatela z urzędem wpłynie na rozwój publicznych e-usług.
 
Rezultaty projektu
 
Projekt zakładał stworzenie e-urzędów w oparciu o zintegrowaną na poziomie powiatów elektroniczną platformę, wdrożoną w 112 jednostkach samorządu terytorialnego regionu Warmii i Mazur.
Produktami projektu są:
 • kompleksowe systemy zarządzania w jednostkach publicznych
 • wewnętrzne systemy zarządzania informacją w jednostkach publicznych
 • system użytkowników transakcyjnych portali w jednostkach publicznych
 • systemy elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych
 • systemy elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych
 • platformy serwerowe dla funkcjonowania aplikacji
 • portal o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem. Portal internetowy zawierający informacje z różnych obszarów, dotyczących regionu Warmii i Mazur Interaktywny portal internetowy będzie ważnym narzędziem do obsługi klientów urzędów oraz wizytówką województwa warmińsko-mazurskiego
Każdy podmiot biorący udział w projekcie, tj. gmina, powiat, Urząd Marszałkowski, został wyposażony w gotowe narzędzia informatyczne umożliwiające stworzenie e-urzędu oraz współdzielenie baz danych z innymi urzędami w oparciu o system hurtowni danych.
W wyniku realizacji projektu powstało 112 e-urzędów w regionie Warmii i Mazur, które mogą w sposób zintegrowany współdzielić bazy danych, oferować wspólnie usługi publiczne i współpracować przy promocji poszczególnych gmin, subregionów i całego województwa.
Podstawowymi elementami e-urzędu są:
 • Opracowane i wprowadzone procedury pracy cyfrowego urzędu,
 • Cyfrowy system wewnętrznego obiegu dokumentów,
 • Cyfrowa obsługa klientów urzędu, przedsiębiorców i indywidualnych obywateli,
 • System baz danych opartych o hurtownie danych, współdzielonych przez JST uczestniczące w projekcie.
Każdy e-urząd otrzymał licencję, w skład której wchodzą moduły – narzędzia do wykonywania zadań publicznych. Obejmują one m.in.:
 • system budżetowo - finansowo - księgowy wraz z analizami ekonomicznymi,
 • system kadrowo – płacowy,
 • systemy wymaganych ewidencji,
 • system elektronicznego obiegu dokumentu z opracowanymi cyfrowymi szablonami dokumentów,
 • elektroniczny obieg dokumentów,
 • banki danych,
 • bazy danych oparte o hurtownie danych
 • system gospodarowania mieniem, podatków i windykacji,
 • podpis elektroniczny,
 • system zarządzania JST.
 
Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim
 
Celem strategicznym projektu Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego a poprzez to:
 • Wzrostu poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem;
 • Wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej;
 • Podniesienia jakości życia mieszkańców.
Celem operacyjnym projektu jest powstanie:
 • 2 telecentrów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie,
 • 5 telecentrów w pięciu miastach powiatowych (Pasłęk, Bartoszyce, Ełk, Pisz, Szczytno),
 • 187 telecentrów w ponad 70 gminach województwa warmińsko-mazurskiego,
 • 1 infomatu przy budynku Biblioteki Publicznej w Olsztynie
 • 5 infomatów w pięciu miastach powiatowych (Pasłęk, Bartoszyce, Ełk, Pisz, Szczytno).

   

   

 Podmiot udostępniający informację: rbipg
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Mateusiak Data wytworzenia informacji: 2009-02-17 13:43:30
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Mateusiak Data udostępnienia informacji: 2009-02-18 12:10:29
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 21962
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2009-02-18 12:10:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://rbip.warmia.mazury.pl/
Zamknij