czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Gmina Purda 19256
Urząd Gminy 1326
    Dane podstawowe 24288
    Statut Gminy 1030
    Regulamin organizacyjny 1291
    Kierownictwo urzędu 688
    Wójt 6489
    Sekretarz 4311
    Skarbnik 3961
    Struktura organizacyjna 755
    Procedury załatwiania spraw 2294
    Wydziały i stanowiska 725
       Pion Organizacyjny 1053
       Gospodarka terenowa 1421
       Pion Finansowy 977
       Sprawy Obronne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 685
       Promocja i Kultura 604
    Sekretarz 621
    Kontakt 671
Organy Gminy 12623
    Wójt 3387
    Rada Gminy 4925
    Przewodniczący 514
    Skład Rady 589
    Komisje 634
    Struktura Gminy 508
GOPS 776
    Dane podstawowe 12108
    Statut 2012
GOK 1721
Oświata 4907
Zamówienia publiczne 28111
    Zamówienia publiczne aktualne 27422
    Zamówienia publiczne w toku 30435
    Zamówienia publiczne archiwalne 30982
    Wyniki zamówień publicznych 43685
    Wyniki innych postępowań 14634
Majątek i finanse 1068
    Budżet 2016 731
       Projekt 815
       Zmiany 1259
       Uchwała 752
       Sprawozdania 467
    Budżet 2015 3
       Projekt 1480
       Uchwała 4268
       Zmiany 3906
          Kontrole 237
       Sprawozdania 1940
    Budżet 2014 0
       Projekt 1449
       Uchwała 3395
       Zmiany 2567
       Sprawozdania 1714
    Budżet 2013 16
       Projekt 1472
       Uchwała 2791
       Sprawozdania 1524
    Budżet 2011 5
       Projekt 1551
       Uchwały 4249
       Sprawozdania 2210
    Budżet 2012 1
       Projekt 1865
       Uchwały 3255
       Sprawozdania 2032
    Budżet 2010 111
       Projekt 1981
       Wykonanie 1398
       Opinie RIO 1217
    Budżet 2009 164
       Projekt 2156
       Wykonanie 2094
    Budżet 2008 84
       Projekt 2304
       Wykonanie 1997
    Budżet 2007 127
       Projekt 2153
       Wykonanie 2308
    Budżet 2006 107
       Projekt 2487
       Wykonanie 1827
Akty prawne 87790
    Zarządzenia Wójta 1206
    Uchwały Rady Gminy 20519
    Statut Gminy Purda 3559
       Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Purda 1486
       Regulamin Rady Gminy Purda 1786
       Regulamin Komisji Rewizyjnej 1814
       Regulamin Zarządu Gminy Purda 1342
       Sołectwa i miejscowości Gminy Purda 2338
    Ustawa o Samorządzie Gminnym 1455
    Wyszukiwanie 1541
Ochrona środowiska 14987
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 558
    Decyzje środowiskowe 1845
Oświadczenia majątkowe 11048
    Rok 2015 876
    Rok 2014 1852
    Początek VII kadencji 1299
    Koniec VI kadencji (2010-2014) 1159
    Rok 2012 2427
    Rok 2011 2331
    Rok 2010 1867
    Koniec V kadencji (2006-2010) 1536
    Rok 2013 1684
    Rok 2009 2077
    Rok 2006 1639
    Rok 2008 1453
    Rok 2007 1333
    Rok 2005 1283
    Rok 2004 1311
    Rok 2003 1497
Strategie, raporty, opracowania 1962
Informacje nieudostępniane 4531
Gospodarka nieruchomościami 12049
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2800
    Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 40244
    Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 1026
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 962
Organizacje Pozarządowe 3454
Wybory samorządowe 2014 13113
    Wcześniejsze wybory 3091
Wybory Prezydenta RP 2015 4714
Wybory do Izb Rolniczych 2015 2605
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1970
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2419
Wybory Samorządowe 2016 - *Uzupełniające* 2404
    Podstrona Komisarza Wyborczego w Olsztynie nt. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda - 17 kwietnia 2016 r. - okręg nr 3 0
Inne ogłoszenia 81541
Rejestr instytucji kultury 1006
Kontrole 1236
Dostęp do Informacji Publicznej 778
    Złożone wnioski 317
    Wzór wniosku 292
ZGROMADZENIA 755
Konsultacje społeczne 1994

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2790
Rejestr zmian 110574
Mapa serwisu 2367

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 105494
Informacje o naborze 81409
Aktualności 79224

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
BIP 1305


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij