czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Gmina Purda 18964
Urząd Gminy 1324
    Dane podstawowe 24149
    Statut Gminy 944
    Regulamin organizacyjny 1261
    Kierownictwo urzędu 656
    Wójt 6382
    Sekretarz 4267
    Skarbnik 3717
    Struktura organizacyjna 717
    Procedury załatwiania spraw 2211
    Wydziały i stanowiska 694
       Pion Organizacyjny 1026
       Gospodarka terenowa 1388
       Pion Finansowy 933
       Sprawy Obronne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 673
       Promocja i Kultura 567
    Sekretarz 588
    Kontakt 655
Organy Gminy 12537
    Wójt 3298
    Rada Gminy 4657
    Przewodniczący 505
    Skład Rady 551
    Komisje 599
    Struktura Gminy 495
GOPS 771
    Dane podstawowe 11863
    Statut 1963
GOK 1567
Oświata 4678
Zamówienia publiczne 28010
    Zamówienia publiczne aktualne 24481
    Zamówienia publiczne w toku 27191
    Zamówienia publiczne archiwalne 28133
    Wyniki zamówień publicznych 38695
    Wyniki innych postępowań 11910
Majątek i finanse 1068
    Budżet 2016 681
       Projekt 761
       Zmiany 1094
       Uchwała 672
       Sprawozdania 403
    Budżet 2015 3
       Projekt 1427
       Uchwała 3950
       Zmiany 3410
          Kontrole 204
       Sprawozdania 1737
    Budżet 2014 0
       Projekt 1368
       Uchwała 3138
       Zmiany 2349
       Sprawozdania 1636
    Budżet 2013 16
       Projekt 1442
       Uchwała 2728
       Sprawozdania 1446
    Budżet 2011 5
       Projekt 1500
       Uchwały 4116
       Sprawozdania 2082
    Budżet 2012 1
       Projekt 1810
       Uchwały 3175
       Sprawozdania 1951
    Budżet 2010 111
       Projekt 1946
       Wykonanie 1240
       Opinie RIO 1180
    Budżet 2009 164
       Projekt 2059
       Wykonanie 1902
    Budżet 2008 84
       Projekt 1950
       Wykonanie 1918
    Budżet 2007 127
       Projekt 2057
       Wykonanie 2245
    Budżet 2006 107
       Projekt 2207
       Wykonanie 1775
Akty prawne 82185
    Zarządzenia Wójta 1129
    Uchwały Rady Gminy 15233
    Statut Gminy Purda 3523
       Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Purda 1391
       Regulamin Rady Gminy Purda 1705
       Regulamin Komisji Rewizyjnej 1783
       Regulamin Zarządu Gminy Purda 1308
       Sołectwa i miejscowości Gminy Purda 2229
    Ustawa o Samorządzie Gminnym 1384
    Wyszukiwanie 1512
Ochrona środowiska 14456
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 526
    Decyzje środowiskowe 1812
Oświadczenia majątkowe 10919
    Rok 2015 820
    Rok 2014 1719
    Początek VII kadencji 1232
    Koniec VI kadencji (2010-2014) 1071
    Rok 2012 2290
    Rok 2011 2140
    Rok 2010 1816
    Koniec V kadencji (2006-2010) 1436
    Rok 2013 1598
    Rok 2009 2047
    Rok 2006 1563
    Rok 2008 1416
    Rok 2007 1261
    Rok 2005 1251
    Rok 2004 1274
    Rok 2003 1434
Strategie, raporty, opracowania 1374
Informacje nieudostępniane 4380
Gospodarka nieruchomościami 11716
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2509
    Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 37846
    Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 723
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 528
Organizacje Pozarządowe 3177
Wybory samorządowe 2014 12570
    Wcześniejsze wybory 2658
Wybory Prezydenta RP 2015 4401
Wybory do Izb Rolniczych 2015 2068
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1815
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2138
Wybory Samorządowe 2016 - *Uzupełniające* 2103
    Podstrona Komisarza Wyborczego w Olsztynie nt. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda - 17 kwietnia 2016 r. - okręg nr 3 0
Inne ogłoszenia 80380
Rejestr instytucji kultury 875
Kontrole 1140
Dostęp do Informacji Publicznej 732
    Złożone wnioski 296
    Wzór wniosku 273
ZGROMADZENIA 653
Konsultacje społeczne 1777

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2733
Rejestr zmian 100669
Mapa serwisu 2323

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 104948
Informacje o naborze 79082
Aktualności 76384

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
BIP 968


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij