czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Gmina Purda 19165
Urząd Gminy 1326
    Dane podstawowe 24246
    Statut Gminy 1010
    Regulamin organizacyjny 1283
    Kierownictwo urzędu 683
    Wójt 6465
    Sekretarz 4294
    Skarbnik 3899
    Struktura organizacyjna 745
    Procedury załatwiania spraw 2269
    Wydziały i stanowiska 721
       Pion Organizacyjny 1046
       Gospodarka terenowa 1414
       Pion Finansowy 970
       Sprawy Obronne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 680
       Promocja i Kultura 602
    Sekretarz 613
    Kontakt 668
Organy Gminy 12595
    Wójt 3372
    Rada Gminy 4877
    Przewodniczący 510
    Skład Rady 588
    Komisje 628
    Struktura Gminy 505
GOPS 776
    Dane podstawowe 12034
    Statut 2001
GOK 1686
Oświata 4858
Zamówienia publiczne 28074
    Zamówienia publiczne aktualne 26538
    Zamówienia publiczne w toku 29430
    Zamówienia publiczne archiwalne 30019
    Wyniki zamówień publicznych 42147
    Wyniki innych postępowań 13805
Majątek i finanse 1068
    Budżet 2016 724
       Projekt 798
       Zmiany 1198
       Uchwała 732
       Sprawozdania 448
    Budżet 2015 3
       Projekt 1463
       Uchwała 4174
       Zmiany 3664
          Kontrole 226
       Sprawozdania 1847
    Budżet 2014 0
       Projekt 1413
       Uchwała 3341
       Zmiany 2484
       Sprawozdania 1695
    Budżet 2013 16
       Projekt 1461
       Uchwała 2775
       Sprawozdania 1502
    Budżet 2011 5
       Projekt 1536
       Uchwały 4210
       Sprawozdania 2179
    Budżet 2012 1
       Projekt 1852
       Uchwały 3224
       Sprawozdania 2003
    Budżet 2010 111
       Projekt 1973
       Wykonanie 1370
       Opinie RIO 1203
    Budżet 2009 164
       Projekt 2122
       Wykonanie 2053
    Budżet 2008 84
       Projekt 2206
       Wykonanie 1977
    Budżet 2007 127
       Projekt 2121
       Wykonanie 2285
    Budżet 2006 107
       Projekt 2401
       Wykonanie 1808
Akty prawne 86038
    Zarządzenia Wójta 1186
    Uchwały Rady Gminy 18852
    Statut Gminy Purda 3550
       Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Purda 1461
       Regulamin Rady Gminy Purda 1764
       Regulamin Komisji Rewizyjnej 1807
       Regulamin Zarządu Gminy Purda 1330
       Sołectwa i miejscowości Gminy Purda 2303
    Ustawa o Samorządzie Gminnym 1430
    Wyszukiwanie 1536
Ochrona środowiska 14813
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 555
    Decyzje środowiskowe 1835
Oświadczenia majątkowe 11007
    Rok 2015 862
    Rok 2014 1807
    Początek VII kadencji 1279
    Koniec VI kadencji (2010-2014) 1122
    Rok 2012 2378
    Rok 2011 2273
    Rok 2010 1852
    Koniec V kadencji (2006-2010) 1520
    Rok 2013 1657
    Rok 2009 2070
    Rok 2006 1614
    Rok 2008 1444
    Rok 2007 1317
    Rok 2005 1274
    Rok 2004 1304
    Rok 2003 1468
Strategie, raporty, opracowania 1740
Informacje nieudostępniane 4488
Gospodarka nieruchomościami 11978
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2715
    Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 39486
    Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 962
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 863
Organizacje Pozarządowe 3370
Wybory samorządowe 2014 13008
    Wcześniejsze wybory 2965
Wybory Prezydenta RP 2015 4613
Wybory do Izb Rolniczych 2015 2473
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1923
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2357
Wybory Samorządowe 2016 - *Uzupełniające* 2320
    Podstrona Komisarza Wyborczego w Olsztynie nt. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda - 17 kwietnia 2016 r. - okręg nr 3 0
Inne ogłoszenia 81180
Rejestr instytucji kultury 977
Kontrole 1213
Dostęp do Informacji Publicznej 770
    Złożone wnioski 315
    Wzór wniosku 289
ZGROMADZENIA 725
Konsultacje społeczne 1921

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2774
Rejestr zmian 107464
Mapa serwisu 2352

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 105341
Informacje o naborze 80695
Aktualności 78366

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
BIP 1230


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij