czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Gmina Purda 19507
Urząd Gminy 1327
    Dane podstawowe 24689
    Statut Gminy 1149
    Regulamin organizacyjny 1378
    Kierownictwo urzędu 726
    Wójt 6836
    Sekretarz 4501
    Skarbnik 4191
    Struktura organizacyjna 803
    Procedury załatwiania spraw 2556
    Wydziały i stanowiska 771
       Pion Organizacyjny 1166
       Gospodarka terenowa 1513
       Pion Finansowy 1033
       Sprawy Obronne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 713
       Promocja i Kultura 639
    Sekretarz 651
    Kontakt 702
Organy Gminy 12810
    Wójt 3530
    Rada Gminy 5341
    Przewodniczący 542
    Skład Rady 627
    Komisje 678
    Struktura Gminy 537
GOPS 777
    Dane podstawowe 12583
    Statut 2119
GOK 1951
Oświata 5319
Zamówienia publiczne 28230
    Zamówienia publiczne aktualne 30405
    Zamówienia publiczne w toku 34445
    Zamówienia publiczne archiwalne 36417
    Wyniki zamówień publicznych 50012
    Wyniki innych postępowań 17503
Majątek i finanse 1068
    Budżet 2016 777
       Projekt 956
       Zmiany 1643
       Uchwała 898
       Sprawozdania 713
    Budżet 2015 3
       Projekt 1752
       Uchwała 4704
       Zmiany 5524
          Kontrole 279
       Sprawozdania 2278
    Budżet 2014 0
       Projekt 1607
       Uchwała 3641
       Zmiany 3592
       Sprawozdania 1949
    Budżet 2013 16
       Projekt 1618
       Uchwała 2999
       Sprawozdania 1859
    Budżet 2011 5
       Projekt 1675
       Uchwały 4665
       Sprawozdania 2552
    Budżet 2012 1
       Projekt 2019
       Uchwały 3551
       Sprawozdania 2480
    Budżet 2010 111
       Projekt 2109
       Wykonanie 1575
       Opinie RIO 1437
    Budżet 2009 164
       Projekt 2501
       Wykonanie 2293
    Budżet 2008 84
       Projekt 2771
       Wykonanie 2124
    Budżet 2007 127
       Projekt 2413
       Wykonanie 2496
    Budżet 2006 107
       Projekt 2880
       Wykonanie 2187
Akty prawne 94965
    Zarządzenia Wójta 1499
    Uchwały Rady Gminy 27925
    Statut Gminy Purda 3662
       Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Purda 1588
       Regulamin Rady Gminy Purda 1886
       Regulamin Komisji Rewizyjnej 1903
       Regulamin Zarządu Gminy Purda 1424
       Sołectwa i miejscowości Gminy Purda 2570
    Ustawa o Samorządzie Gminnym 1598
    Wyszukiwanie 1581
Ochrona środowiska 16749
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 592
    Decyzje środowiskowe 2009
Oświadczenia majątkowe 11240
    Rok 2015 1030
    Rok 2014 2253
    Początek VII kadencji 1439
    Koniec VI kadencji (2010-2014) 1421
    Rok 2012 2710
    Rok 2011 2758
    Rok 2010 2030
    Koniec V kadencji (2006-2010) 1622
    Rok 2013 2095
    Rok 2009 2188
    Rok 2006 1951
    Rok 2008 1571
    Rok 2007 1396
    Rok 2005 1390
    Rok 2004 1413
    Rok 2003 1660
Strategie, raporty, opracowania 2545
Informacje nieudostępniane 4793
Gospodarka nieruchomościami 12382
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3158
    Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 46188
    Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 1305
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1438
Organizacje Pozarządowe 4316
Wybory samorządowe 2014 14253
    Wcześniejsze wybory 4579
Wybory Prezydenta RP 2015 5432
Wybory do Izb Rolniczych 2015 3266
Referendum Ogólnokrajowe 2015 2739
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 3177
Wybory Samorządowe 2016 - *Uzupełniające* 3434
    Podstrona Komisarza Wyborczego w Olsztynie nt. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda - 17 kwietnia 2016 r. - okręg nr 3 0
Inne ogłoszenia 84718
Rejestr instytucji kultury 1398
Kontrole 1454
Dostęp do Informacji Publicznej 837
    Złożone wnioski 370
    Wzór wniosku 333
ZGROMADZENIA 906
Konsultacje społeczne 2702

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2893
Rejestr zmian 122776
Mapa serwisu 2437

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 105819
Informacje o naborze 84551
Aktualności 82175

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
BIP 1651


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij