czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Gmina Purda 19398
Urząd Gminy 1326
    Dane podstawowe 24498
    Statut Gminy 1102
    Regulamin organizacyjny 1328
    Kierownictwo urzędu 706
    Wójt 6629
    Sekretarz 4393
    Skarbnik 4081
    Struktura organizacyjna 787
    Procedury załatwiania spraw 2462
    Wydziały i stanowiska 752
       Pion Organizacyjny 1108
       Gospodarka terenowa 1467
       Pion Finansowy 1005
       Sprawy Obronne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 696
       Promocja i Kultura 619
    Sekretarz 635
    Kontakt 685
Organy Gminy 12722
    Wójt 3460
    Rada Gminy 5109
    Przewodniczący 532
    Skład Rady 611
    Komisje 657
    Struktura Gminy 520
GOPS 776
    Dane podstawowe 12319
    Statut 2061
GOK 1845
Oświata 5129
Zamówienia publiczne 28188
    Zamówienia publiczne aktualne 29057
    Zamówienia publiczne w toku 32479
    Zamówienia publiczne archiwalne 33206
    Wyniki zamówień publicznych 46623
    Wyniki innych postępowań 16175
Majątek i finanse 1068
    Budżet 2016 748
       Projekt 867
       Zmiany 1425
       Uchwała 807
       Sprawozdania 553
    Budżet 2015 3
       Projekt 1657
       Uchwała 4502
       Zmiany 4729
          Kontrole 258
       Sprawozdania 2073
    Budżet 2014 0
       Projekt 1537
       Uchwała 3512
       Zmiany 3107
       Sprawozdania 1799
    Budżet 2013 16
       Projekt 1541
       Uchwała 2903
       Sprawozdania 1660
    Budżet 2011 5
       Projekt 1591
       Uchwały 4477
       Sprawozdania 2338
    Budżet 2012 1
       Projekt 1911
       Uchwały 3432
       Sprawozdania 2244
    Budżet 2010 111
       Projekt 2044
       Wykonanie 1489
       Opinie RIO 1298
    Budżet 2009 164
       Projekt 2309
       Wykonanie 2176
    Budżet 2008 84
       Projekt 2577
       Wykonanie 2044
    Budżet 2007 127
       Projekt 2273
       Wykonanie 2412
    Budżet 2006 107
       Projekt 2668
       Wykonanie 1994
Akty prawne 91207
    Zarządzenia Wójta 1338
    Uchwały Rady Gminy 23468
    Statut Gminy Purda 3600
       Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Purda 1538
       Regulamin Rady Gminy Purda 1839
       Regulamin Komisji Rewizyjnej 1849
       Regulamin Zarządu Gminy Purda 1380
       Sołectwa i miejscowości Gminy Purda 2411
    Ustawa o Samorządzie Gminnym 1531
    Wyszukiwanie 1564
Ochrona środowiska 15805
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 577
    Decyzje środowiskowe 1944
Oświadczenia majątkowe 11147
    Rok 2015 925
    Rok 2014 2001
    Początek VII kadencji 1351
    Koniec VI kadencji (2010-2014) 1264
    Rok 2012 2535
    Rok 2011 2506
    Rok 2010 1935
    Koniec V kadencji (2006-2010) 1584
    Rok 2013 1858
    Rok 2009 2142
    Rok 2006 1762
    Rok 2008 1499
    Rok 2007 1359
    Rok 2005 1343
    Rok 2004 1354
    Rok 2003 1555
Strategie, raporty, opracowania 2328
Informacje nieudostępniane 4671
Gospodarka nieruchomościami 12208
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2993
    Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 42526
    Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 1167
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1207
Organizacje Pozarządowe 3904
Wybory samorządowe 2014 13633
    Wcześniejsze wybory 3567
Wybory Prezydenta RP 2015 5040
Wybory do Izb Rolniczych 2015 3008
Referendum Ogólnokrajowe 2015 2395
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2851
Wybory Samorządowe 2016 - *Uzupełniające* 2913
    Podstrona Komisarza Wyborczego w Olsztynie nt. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda - 17 kwietnia 2016 r. - okręg nr 3 0
Inne ogłoszenia 82804
Rejestr instytucji kultury 1212
Kontrole 1331
Dostęp do Informacji Publicznej 809
    Złożone wnioski 350
    Wzór wniosku 313
ZGROMADZENIA 826
Konsultacje społeczne 2338

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2861
Rejestr zmian 116308
Mapa serwisu 2399

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 105714
Informacje o naborze 82678
Aktualności 80803

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
BIP 1491


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij