czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Gmina Purda 19313
Urząd Gminy 1326
    Dane podstawowe 24366
    Statut Gminy 1072
    Regulamin organizacyjny 1308
    Kierownictwo urzędu 694
    Wójt 6532
    Sekretarz 4351
    Skarbnik 4012
    Struktura organizacyjna 768
    Procedury załatwiania spraw 2348
    Wydziały i stanowiska 739
       Pion Organizacyjny 1071
       Gospodarka terenowa 1437
       Pion Finansowy 989
       Sprawy Obronne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 689
       Promocja i Kultura 607
    Sekretarz 627
    Kontakt 676
Organy Gminy 12662
    Wójt 3419
    Rada Gminy 4990
    Przewodniczący 520
    Skład Rady 599
    Komisje 643
    Struktura Gminy 512
GOPS 776
    Dane podstawowe 12176
    Statut 2029
GOK 1766
Oświata 4995
Zamówienia publiczne 28172
    Zamówienia publiczne aktualne 28314
    Zamówienia publiczne w toku 31456
    Zamówienia publiczne archiwalne 31890
    Wyniki zamówień publicznych 45090
    Wyniki innych postępowań 15448
Majątek i finanse 1068
    Budżet 2016 735
       Projekt 833
       Zmiany 1324
       Uchwała 771
       Sprawozdania 491
    Budżet 2015 3
       Projekt 1525
       Uchwała 4374
       Zmiany 4200
          Kontrole 248
       Sprawozdania 2000
    Budżet 2014 0
       Projekt 1489
       Uchwała 3441
       Zmiany 2741
       Sprawozdania 1748
    Budżet 2013 16
       Projekt 1499
       Uchwała 2850
       Sprawozdania 1564
    Budżet 2011 5
       Projekt 1565
       Uchwały 4340
       Sprawozdania 2240
    Budżet 2012 1
       Projekt 1881
       Uchwały 3324
       Sprawozdania 2111
    Budżet 2010 111
       Projekt 1999
       Wykonanie 1443
       Opinie RIO 1251
    Budżet 2009 164
       Projekt 2203
       Wykonanie 2130
    Budżet 2008 84
       Projekt 2450
       Wykonanie 2017
    Budżet 2007 127
       Projekt 2198
       Wykonanie 2349
    Budżet 2006 107
       Projekt 2561
       Wykonanie 1905
Akty prawne 89448
    Zarządzenia Wójta 1250
    Uchwały Rady Gminy 21771
    Statut Gminy Purda 3570
       Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Purda 1515
       Regulamin Rady Gminy Purda 1807
       Regulamin Komisji Rewizyjnej 1822
       Regulamin Zarządu Gminy Purda 1353
       Sołectwa i miejscowości Gminy Purda 2369
    Ustawa o Samorządzie Gminnym 1489
    Wyszukiwanie 1548
Ochrona środowiska 15255
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 566
    Decyzje środowiskowe 1898
Oświadczenia majątkowe 11081
    Rok 2015 893
    Rok 2014 1903
    Początek VII kadencji 1315
    Koniec VI kadencji (2010-2014) 1198
    Rok 2012 2468
    Rok 2011 2395
    Rok 2010 1881
    Koniec V kadencji (2006-2010) 1561
    Rok 2013 1727
    Rok 2009 2097
    Rok 2006 1699
    Rok 2008 1463
    Rok 2007 1342
    Rok 2005 1307
    Rok 2004 1330
    Rok 2003 1524
Strategie, raporty, opracowania 2118
Informacje nieudostępniane 4582
Gospodarka nieruchomościami 12111
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2876
    Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 41057
    Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 1077
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1082
Organizacje Pozarządowe 3618
Wybory samorządowe 2014 13264
    Wcześniejsze wybory 3250
Wybory Prezydenta RP 2015 4811
Wybory do Izb Rolniczych 2015 2740
Referendum Ogólnokrajowe 2015 2105
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2595
Wybory Samorządowe 2016 - *Uzupełniające* 2584
    Podstrona Komisarza Wyborczego w Olsztynie nt. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda - 17 kwietnia 2016 r. - okręg nr 3 0
Inne ogłoszenia 81986
Rejestr instytucji kultury 1092
Kontrole 1279
Dostęp do Informacji Publicznej 794
    Złożone wnioski 329
    Wzór wniosku 300
ZGROMADZENIA 780
Konsultacje społeczne 2111

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2830
Rejestr zmian 113231
Mapa serwisu 2381

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 105622
Informacje o naborze 82074
Aktualności 80056

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
BIP 1384


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij