czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Gmina Purda 19097
Urząd Gminy 1324
    Dane podstawowe 24216
    Statut Gminy 990
    Regulamin organizacyjny 1278
    Kierownictwo urzędu 677
    Wójt 6442
    Sekretarz 4280
    Skarbnik 3843
    Struktura organizacyjna 735
    Procedury załatwiania spraw 2244
    Wydziały i stanowiska 715
       Pion Organizacyjny 1041
       Gospodarka terenowa 1409
       Pion Finansowy 962
       Sprawy Obronne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 679
       Promocja i Kultura 598
    Sekretarz 607
    Kontakt 667
Organy Gminy 12576
    Wójt 3360
    Rada Gminy 4824
    Przewodniczący 510
    Skład Rady 584
    Komisje 624
    Struktura Gminy 504
GOPS 774
    Dane podstawowe 11993
    Statut 1992
GOK 1646
Oświata 4804
Zamówienia publiczne 28057
    Zamówienia publiczne aktualne 25752
    Zamówienia publiczne w toku 28545
    Zamówienia publiczne archiwalne 29210
    Wyniki zamówień publicznych 40813
    Wyniki innych postępowań 13067
Majątek i finanse 1068
    Budżet 2016 717
       Projekt 788
       Zmiany 1158
       Uchwała 717
       Sprawozdania 434
    Budżet 2015 3
       Projekt 1457
       Uchwała 4087
       Zmiany 3548
          Kontrole 224
       Sprawozdania 1792
    Budżet 2014 0
       Projekt 1397
       Uchwała 3284
       Zmiany 2430
       Sprawozdania 1675
    Budżet 2013 16
       Projekt 1459
       Uchwała 2764
       Sprawozdania 1488
    Budżet 2011 5
       Projekt 1525
       Uchwały 4173
       Sprawozdania 2148
    Budżet 2012 1
       Projekt 1841
       Uchwały 3214
       Sprawozdania 1986
    Budżet 2010 111
       Projekt 1962
       Wykonanie 1336
       Opinie RIO 1196
    Budżet 2009 164
       Projekt 2098
       Wykonanie 2008
    Budżet 2008 84
       Projekt 2084
       Wykonanie 1951
    Budżet 2007 127
       Projekt 2089
       Wykonanie 2268
    Budżet 2006 107
       Projekt 2321
       Wykonanie 1789
Akty prawne 84732
    Zarządzenia Wójta 1165
    Uchwały Rady Gminy 17272
    Statut Gminy Purda 3543
       Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Purda 1443
       Regulamin Rady Gminy Purda 1747
       Regulamin Komisji Rewizyjnej 1800
       Regulamin Zarządu Gminy Purda 1327
       Sołectwa i miejscowości Gminy Purda 2272
    Ustawa o Samorządzie Gminnym 1405
    Wyszukiwanie 1522
Ochrona środowiska 14674
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 553
    Decyzje środowiskowe 1829
Oświadczenia majątkowe 10971
    Rok 2015 849
    Rok 2014 1767
    Początek VII kadencji 1264
    Koniec VI kadencji (2010-2014) 1094
    Rok 2012 2339
    Rok 2011 2207
    Rok 2010 1838
    Koniec V kadencji (2006-2010) 1499
    Rok 2013 1630
    Rok 2009 2064
    Rok 2006 1592
    Rok 2008 1438
    Rok 2007 1294
    Rok 2005 1268
    Rok 2004 1300
    Rok 2003 1445
Strategie, raporty, opracowania 1611
Informacje nieudostępniane 4461
Gospodarka nieruchomościami 11925
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2666
    Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 38900
    Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 901
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 776
Organizacje Pozarządowe 3303
Wybory samorządowe 2014 12931
    Wcześniejsze wybory 2882
Wybory Prezydenta RP 2015 4547
Wybory do Izb Rolniczych 2015 2342
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1896
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2300
Wybory Samorządowe 2016 - *Uzupełniające* 2241
    Podstrona Komisarza Wyborczego w Olsztynie nt. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda - 17 kwietnia 2016 r. - okręg nr 3 0
Inne ogłoszenia 80913
Rejestr instytucji kultury 941
Kontrole 1196
Dostęp do Informacji Publicznej 758
    Złożone wnioski 313
    Wzór wniosku 282
ZGROMADZENIA 708
Konsultacje społeczne 1879

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2763
Rejestr zmian 104932
Mapa serwisu 2343

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 105197
Informacje o naborze 80204
Aktualności 77604

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
BIP 1153


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij