czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
Jesteś w dziale: Strona główna / Organy Gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-03-01 08:03:13

Organy Gminy Purda

 

Ze Statutu Gminy Purda

1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy.

2.  Organami gminy są:

* Rada Gminy Purda,

* Wójt Gminy Purda.

3. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

4. Każdy ma prawo wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

5. Informacja o terminie posiedzenia rady gminy wraz z porządkiem obrad wywieszana jest na tablicach ogłoszeń sołectw oraz urzędu gminy 3 dni przed terminem posiedzenia.

6. Informacja o terminach posiedzeń komisji rady gminy oraz przedmiocie obrad wywieszana jest na tablicach ogłoszeń urzędu gminy 3 dni przed terminem posiedzenia.

7.  Protokoły posiedzeń rady i komisji rady udostępniane są przez sekretarza gminy w siedzibie urzędu gminy.

8. Inne informacje oraz dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych udostępniane są przez sekretarza gminy na pisemny wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2010-03-01 08:03:13
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data udostępnienia informacji: 2010-03-01 08:03:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 11887
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2010-03-01 08:03:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij