czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-02-24 20:09:53

Udostępnianie informacji nieudostępnionych

 

Informacja publiczna.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacją publiczną.

Prawo dostępu do informacji publicznej.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z ograniczeniem w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa do ochrony danych.

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:
  • ogłaszanie informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Purdzie,
  • udostępnianie informacji publicznej na wniosek,
  • w drodze wywieszenia lub wyłożenia w miejscach powszechnie dostępnych.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi zawierać uzasadnienia.
Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Rejest wniosków o udostępnienie informacji publicznej znajduje sie w Urzędzie Gminy w Purdzie, 11-030 Purda 19.
Osoba do kontaktu: Rafał Wilczek – Sekretarz Gminy Purda
            tel. 89 522 89 51
            e-mail:    ug@purda.pl

Uwagi:
Rejestr zawiera dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926). Dane z rejestru udostępniane są wyłącznie na wniosek osobom upoważnionym.
Urząd zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od udostępnionych informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2010-02-24 20:09:53
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data udostępnienia informacji: 2010-02-24 20:09:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3551
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-04-09 15:11:11
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij