czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-03-24 08:42:34

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaję się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

W dzierżawę:
1. Klebark Wielki działka oznaczona numerem geodezyjnym 323/1 o powierzchni 0,3094ha, posiadająca KW OL1O/00064004/7 jako nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod drobne uprawy warzywne i zieleni – minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawy; 123,76 zł netto plus VAT, płatne w dwóch ratach w terminach:
• I rata do 30 czerwca każdego roku,
• II rata do 30 listopada każdego roku.

2. Pajtuny działka oznaczona numerem geodezyjnym 22/7 o powierzchni 0,4350ha, posiadająca KW OL1O/000922455/8 jako nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod uprawy rolne i drobne uprawy warzywne – minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawy; 174,00zł netto plus VAT, płatne w dwóch ratach w terminach:
• I rata do 30 czerwca każdego roku,
• II rata do 30 listopada każdego roku.

3. Patryki część działki oznaczona numerem geodezyjnym 155/6 o powierzchni 0,1296ha, posiadająca KW OL1O/000132843/8, której gmina jest właścicielem w 46/100 części tj. 596m2 jako nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod uprawy rolne i drobne uprawy warzywne – minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawy: 22,76 zł netto plus VAT, płatne w dwóch ratach w terminach
• I rata do 30 czerwca każdego roku,
• II rata do 30 listopada każdego roku.

W najem i dzierżawę:
4. Klewki - budynek użytkowy o powierzchni 25,58m2 posadowiony na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 18/9 o powierzchni 0,1970ha, posiadającej KW OL1O/00056250/7, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz w dzierżawę 200m2 gruntu przynależnego do budynku – minimalna wysokość miesięcznego czynszu najmu i dzierżawy: 97,53 zł netto plus VAT, płatny do 10-tego każdego miesiąca.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy upływa z dniem 05 maja 2016 roku.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy Purda od dnia 24 marca 2016 roku do dnia 14 kwietnia 2016 roku.
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Jankowska Data wytworzenia informacji: 2016-03-24 08:42:34
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Jankowska Data udostępnienia informacji: 2016-03-24 08:42:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1972
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-03-24 08:42:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:12:15

Wzory wniosków

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2011-03-14 14:12:15
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data udostępnienia informacji: 2011-03-14 14:16:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 10388
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-10-26 10:44:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij