czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-08-29 07:59:00

2) Oferta Stowarzyszenia Sportowego Błękitni Stary Olsztyn na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Starym Olsztynie” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informujemy, że 22-08-2016 r. do Urzędu Gminy w Purdzie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sportowego Błękitni Stary Olsztyn na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Starym Olsztynie” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie na adres: Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 11 - 030 Purda lub e-mail: oc@purda.pl

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Czarniewski Data wytworzenia informacji: 2016-08-29 07:59:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Czarniewski Data udostępnienia informacji: 2016-08-29 08:00:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1041
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-08-29 08:00:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-08-29 07:56:14

Oferta Stowarzyszenia Ekologicznego Łajs 2000 na realizację zadania pn. „Raport ws oddziaływania zlewni na Jeziora Łajs i Kosno wraz z koncepcją godspodarki ściekowej w miejscowości Łajs“ w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informujemy, że 23-08-2016 r. do Urzędu Gminy w Purdzie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ekologicznego Łajs 2000 na realizację zadania pn. . „Raport ws oddziaływania zlewni na Jeziora Łajs i Kosno wraz z koncepcją godspodarki ściekowej w miejscowości Łajs“ w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie na adres: Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 11 - 030 Purda lub e-mail: oc@purda.pl

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Czerniawski Data wytworzenia informacji: 2016-08-29 07:56:14
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Czerniawski Data udostępnienia informacji: 2016-08-29 07:57:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1044
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-08-29 07:57:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-16 08:47:23

ZESTAWIENIE OCEN FORMALNYCH OFERT W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2016

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2016-05-16 08:47:23
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data udostępnienia informacji: 2016-05-16 08:48:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1722
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-05-16 08:48:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:50:49

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2016

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Czarniewski Data wytworzenia informacji: 2016-05-09 12:50:49
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Czarniewski Data udostępnienia informacji: 2016-05-09 12:52:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1117
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-05-09 12:52:00
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-06 15:34:29

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z budżetu gminy Purda

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z budżetu gminy Purda w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie zasadami wymienionymi w załączonym ogłoszeniu.

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Czarniewski Data wytworzenia informacji: 2016-04-06 15:34:29
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Czarniewski Data udostępnienia informacji: 2016-04-06 15:35:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1400
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-04-06 15:46:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:20:18

Roczny programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Czarniewski Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 11:20:18
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Czarniewski Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 11:23:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1676
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-02-02 11:23:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:12:17

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Czarniewski Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 11:12:17
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Wilczek Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 11:13:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1560
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2016-02-02 11:13:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-10-21 15:22:48

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Czarniewski Data wytworzenia informacji: 2015-10-21 15:22:48
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Czarniewski Data udostępnienia informacji: 2015-10-21 15:25:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1959
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-10-21 15:25:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-12 11:57:47

Oferta Towarzystwa Sportu i Kultury "KORONA" Klewki na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe stowarzyszenia: Towarzystwo Sportu i Kultury Korona Klewki w remoncie budynku socjalnego“ w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Informujemy, że 05 sierpnia 2015 r. do Urzędu Gminy w Purdzie wpłynęła oferta Towarzystwa Sportu i Kultury "KORONA" Klewki na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe stowarzyszenia: Towarzystwo Sportu i Kultury Korona Klewki w remoncie budynku socjalnego“ w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie na adres: Purda 19, 11 - 030 Purda lub e-mail: oc@purda.pl

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2015-08-12 11:57:47
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data udostępnienia informacji: 2015-08-12 12:06:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2265
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-08-12 12:06:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-16 14:33:37

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

WÓJT GMINY PURDA


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2012 r., poz. 1118 z późń. zm.) i uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych przewidzianych do wsparcia finansowego z budżetu Gminy Purda na 2015 r.
§ 1. Rodzaje zadań przeznaczonych na realizację w roku 2015:
1. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1.1. wspieranie sportu kwalifikowanego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie poprzez wsparcie uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej prowadzonej przez związki sportowe;
1.2. organizacja imprez sportowych;
1.3. promocja Gminy poprzez sport;
1.4. wspieranie inicjatyw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sportowej.


2. Na realizację zadania wymienionego w pkt. 1 przeznaczona jest kwota do 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Zasady przyznania dotacji
1. Uprawnionymi do składania ofert są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2012 r., poz. 1118 z późń. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku.
2. Dotacja może być przyznana w wysokości do 75,00 % kosztów realizacji projektu. Wysokość wynagrodzenia osobowego w zgłoszonym zadaniu nie może przekraczać 25,00 % wnioskowanej dotacji.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz
z należnymi odsetkami za zwłokę zgodnie z art. 252 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
4. Dotacja nie może być wykorzystana na:
4.1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
4.2. ponoszenie stałych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników (za wyjątkiem trenerów), czynsze, koszty dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych;
4.3. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia;
4.4. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
4.5. zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
4.6. działalność polityczną i religijna;
4.7. wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd;
4.8. wydatki  nieuwzględnione w ofercie oraz umowie;
4.9. odsetki od zadłużeń;
4.10. darowizny na rzecz osób trzecich;
4.11. opłat bankowych i kosztów przelewów.
5. Dotacja zostanie przyznana oferentom, którzy złożą w terminie, prawidłowo opracowaną najkorzystniejszą ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, oferent dokonuje stosowanie do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu lub wycofuje swoją ofertę. W zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych w odniesieniu do przyznanej dotacji nie mogą być niższe, niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.
§ 3. Warunki i terminy realizacji zadania
1. Oferty na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami należy składać
w Urzędzie Gminy Purda w Purdzie, 11 – 030 Purda 19 lub wysłać pocztą na adres Urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT 2015 - SPORT” w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia do godz. 15:30.
2. Oferty sporządzone na innych formularzach lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Oferty zostaną zwrócone oferentowi za pośrednictwem poczty.
3. Formularz oferty znajduje się:
3.1. na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.purda.pl;
3.2. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.purda.pl;
3.3. w Urzędzie Gminy w Purdzie.
4. Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
4.1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
4.2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu organizacji;
4.3. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku;
4.4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku składania ofert wspólnych).
§ 4. Tryb i kryteria wyboru ofert
1. Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Purda, która przedstawi Wójtowy propozycje, co wyboru ofert.
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 7 dni po terminie złożenia ofert oraz następujących kryteriów:
2.1. sposób i efekty realizacji zadania;
2.2. zadeklarowany udział własnych środków finansowych zaangażowanych
w realizację zadania;
2.3. zadeklarowana wartość wkładu pracy wolontariuszy przy realizacji zadania;
3. Oceny danej oferty Komisja Konkursowa dokona na formularzu „Karta Oceny Zadania” poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów za dane kryterium:
3.1. przy ocenie kryterium 2.1 – przyznaje się 10 pkt za każdą drużynę biorącą udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej;
3.2. przy ocenie kryterium 2.2 – przyznaje się 10 pkt za każde 10% zadeklarowanych środków własnych finansowych w całkowitych kosztach realizacji zadania;
3.3. przy ocenie kryterium 2.3 – przyznaje się 10 pkt za każde 10% zadeklarowanej wartości wkładu pracy wolontariuszy w całkowitych kosztach realizacji zadania. Do obliczenia wartości 1 godz. pracy wolontariusza należy przyjąć stawkę 20,00 zł / godz.;
3.4. minimalna liczba punktów uzyskanych przez ofertę, uprawniająca do wsparcia w realizacji zadania, to co najmniej 50,00 pkt..
4. Po dokonaniu oceny ofert, sporządza się zestawienie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując oferty, które otrzymały największą liczbę punktów w zakresie poszczególnych zadań do wsparcia finansowego z budżetu Gminy Purda.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będą zasady: pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
6. Warunkiem realizacji zadania jest:
6.1. umowa zawarta w formie pisemnej;
6.2. realizacja zadania przez podmiot uprawniony;
6.3. określenie wymaganego rezultatu przez podmiot realizujący zadanie.
7. Okres realizacji zadania – od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r..
8. Wójt Gminy Purda zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań w przypadku:
8.1. braku ofert;
8.2. gdy wnioskowane dotacje przewyższają planowane koszty;
8.3. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie zadania nie leży w interesie publicznym.
9. Wybór ofert nastąpi w terminie do 21 maja 2015 r..
§ 5. Sprawozdawczość i kontrola
1. Podmiot, z którym zawarta została umowa na realizację zadania, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytoryczno – finansowego z realizacji zadania
w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
3. O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
3.1. data stempla pocztowego – w przypadku sprawozdań wysyłanych pocztą;
3.2. data wpływu do Urzędu Gminy – w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.
4. Wykonanie umowy następuje z chwilą zaakceptowania sprawozdania końcowego przez Gminę Purda.
5. Akceptacja sprawozdania może być poprzedzona kontrolą, której wyniki udokumentowane są protokołem i innymi dokumentami wskazującymi na wykonanie zadań pokontrolnych, zapewniających prawidłową realizację zadania.
6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi w tej części, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 6. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3.
1. W roku 2014 przyznano 50.000,00 zł z budżetu Gminy Purda organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1.1.  „Wsparcie finansowe udziału drużyn piłkarskich „LEŚNIKA” Nowe Ramuki
w ligowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2014 r.”.
1.2. „Wsparcie finansowe udziału drużyn piłkarskich „BŁĘKITNYCH” Stary Olsztyn w ligowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2014 r.”.
1.3. „Wsparcie finansowe udziału drużyn piłkarskich „KORONY” Klewki
w ligowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2014 r.”.
1.4. „Wsparcie finansowe udziału drużyn piłkarskich „KP” Purda w ligowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej
w 2014 r.”.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wójt Gminy Purda zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji
i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
2. Osobą do bezpośredniego kontaktu w sprawach niniejszego konkursu ze strony Urzędu Gminy w Purdzie jest p. Tomasz Czarniewski, tel. 89 522 89 70, e-mail: t.czarniewski@purda.plZ upoważnienia Wójta Gminy Purda
/-/ mgr Izabela Smolińska – Letza
ZASTĘPCA WÓJTA


 

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

składających oferty na realizację zadań publicznych przewidzianych do wsparcia finansowego z budżetu Gminy Purda na 2015 r. z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert.Termin składania ofert, o którym mowa w § 3. ust 1. w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Purda Nr 48/2015 r., upływa dnia 8 maja 2015 r.

WÓJT GMINY PURDA
mgr. inż PIOTR PŁOSKI

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Czarniewski Tomasz Data wytworzenia informacji: 2015-04-16 14:33:37
Osoba, która odpowiada za treść: Smolińska-Letza Izabela Data udostępnienia informacji: 2015-04-16 14:34:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2681
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-04-20 12:24:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij