czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Nieruchomości na sprzedaż  Dziennik Ustaw  Monitor Polski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-04 13:07:46

Wyciąg z obwieszczenia komisarza wyborczego w Olsztynie

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Waldemar Czarnota Data wytworzenia informacji: 2014-12-04 13:07:46
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Czarnota Data udostępnienia informacji: 2014-12-04 13:09:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3537
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-12-04 13:09:03
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-01 10:30:50

Protokoły wyników wyboru Wójta Gminy Purda

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Surowiecka Data wytworzenia informacji: 2014-12-01 10:30:50
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Surowiecka Data udostępnienia informacji: 2014-12-01 10:33:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3775
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-12-01 10:33:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:37:21

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w II turze wyborów Wójta Gminy Purda zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Waldemar Czarnota Data wytworzenia informacji: 2014-11-27 10:37:21
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Czarnota Data udostępnienia informacji: 2014-11-27 10:38:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3882
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-11-27 10:38:03
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:29:25

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Purda w II turze wyborów

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Surowiecka Data wytworzenia informacji: 2014-11-27 10:29:25
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Surowiecka Data udostępnienia informacji: 2014-11-27 10:30:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3956
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-11-27 10:30:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-20 13:02:26

Protokoły wyników wyboru Rady Gminy i Wójta Gminy Purda

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Surowiecka Justyna Data wytworzenia informacji: 2014-11-20 13:02:26
Osoba, która odpowiada za treść: Surowiecka Justyna Data udostępnienia informacji: 2014-11-20 13:09:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3992
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-11-20 13:09:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-18 14:30:38

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o zarządzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Purda na dzień 30.11.2014

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Surowiecka Data wytworzenia informacji: 2014-11-18 14:30:38
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Surowiecka Data udostępnienia informacji: 2014-11-18 14:32:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3756
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-11-18 14:32:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-31 08:09:38

Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta i radnych gminy Purda

 

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Surowiecka Data wytworzenia informacji: 2014-10-31 08:09:38
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Surowiecka Data udostępnienia informacji: 2014-10-31 08:10:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 5039
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-11-03 08:46:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-27 16:10:25

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Surowiecka Data wytworzenia informacji: 2014-10-27 16:10:25
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Surowiecka Data udostępnienia informacji: 2014-10-27 16:11:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 5178
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-10-27 16:11:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-20 13:29:13

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Purdzie o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

 

Uchwała Nr 4/14
Gminnej Komisji Wyborczej w Purdzie
z dnia 20 października 2014 r.

o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Purda zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

    Na podstawie art. 410 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Purdzie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Purda zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    W wyniku przeprowadzonego w dniu 20 października 2014 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, przyznano następujące numery:
Nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Gminy Purda
Nr 14 -  Komitet Wyborczy Wyborców E. Cyfusa
Nr 15 -  Komitet Wyborczy Wyborców Piotr Płoski
Nr 16 -  Komitet Wyborczy Wyborców Sołtysi Razem
Nr 17 -  Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Grossmann
Nr 18 -  Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Przede Wszystkim
Nr 19 -  Komitet Wyborczy Wyborców Robert Artemniak
Nr 20 -  Komitet Wyborczy Wyborców Mądrze Uczciwie Sprawiedliwie
Nr 21 – Komitet Wyborczy Wyborców Lilli Kondrusik
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Purdzie
/-/ Justyna Surowiecka
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Surowiecka Justyna Data wytworzenia informacji: 2014-10-20 13:29:13
Osoba, która odpowiada za treść: Surowiecka Justyna Data udostępnienia informacji: 2014-10-20 13:29:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 5135
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-10-20 13:29:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-17 19:20:42

Informacja o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Purda

 

Purda, dnia 17 października 2014 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Purdzie informuje, że w dniu 20 października 2014r.  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie 11-030 Purda 19 pok. 10 odbędzie się losowanie numerów list kandydatów  w wyborach do Rady Gminy Purda
 
Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w formie Obwieszczenia GKW w Purdzie oraz zmieszczona na stronie BIP Gminy Purda.
 
Zasady losowania:
Gminna komisja wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 kodeksu wyborczego numery:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2 kodeksu wyborczego;
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1 kodeksu wyborczego.
 
Sposób losowania:
1)     W widocznym miejscu umieszcza się dwa stoły.
2)     Kartki z kolejnymi numerami dla list, w ilości odpowiadającej liczbie uprawnionych komitetów, zostaną włożone do jednakowych nieprzeźroczystych kopert. Tak przygotowane koperty zostaną umieszczone na pierwszym stole. Po wymieszaniu kopert losuje się numer.
3)     Kartki z nazwami komitetów, biorących udział w konkretnym losowaniu, zostaną włożone do nieprzeźroczystych kopert. Tak przygotowane koperty zostaną umieszczone na drugim stole.
Po wymieszaniu kopert losuje się nazwę komitetu.
4)     Czynności losowania dokonują członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Purdzie.
5)     Z pierwszego stołu losowany będzie numer dla listy a z drugiego stołu losowana będzie nazwa komitetu wyborczego.
6)     Wyjęte z kopert kartki zostaną okazane obecnym przy losowaniu a następnie zszyte; stanowić one będą dokumentację z losowania.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Purdzie
/-/ Justyna Surowiecka
 Podmiot udostępniający informację: purda_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Surowiecka Justyna Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 19:20:42
Osoba, która odpowiada za treść: Surowiecka Justyna Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 19:20:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 5361
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-10-17 19:21:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij