czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Kontakt
 Procedury załatwiania spraw
drukuj

Dopisanie do rejestru wyborców

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Referat Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej

drukuj

Potwierdzenie zameldowania

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Przyznanie mieszkania komunalnego

Referat Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej

drukuj

Udostępnienie danych osobowych

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Wnioski dotyczące pasa drogowego

Referat Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej

drukuj

Wydanie aktu i dowodu osobistego

Urząd Stanu Cywilnego

drukuj

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej

drukuj

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP

Referat Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej

drukuj

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Wymeldowanie lub anulowanie zameldowania na wniosek strony

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Wymeldowanie z pobytu stałego

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Zameldowanie na pobyt stały

Stanowisko ds. ewidencji

drukuj

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Referat Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej

drukuj

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Stanowisko ds. ewidencji


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij