Rejestr instytucji kultury

Ogłoszono: 2013-02-10 20:32:58 przez Mariusz Demiańczuk

PODSTAWA PRAWNA
prowadzenia rejestru instytucji kultury przez Gminę Prostki Art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Dane zwarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Prostkach),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

8. W przypadku odpisów potwierdzanych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje art 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Miejsce udostępnienia:
Pokój nr 115 Urzędu Gminy w Prostkach. Informacja tel. 87/6112856 fax. 87/6112079

Sposób udostępnienia:
1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Prostkach.
2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Prostkach, tj. od 700 do 1500, akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
3. Odpis z rejestru instytucji kultury jest udostępniany na wniosek.

Pliki do pobrania:
- Rejestr instytucji kultury
- Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury
 Podmiot udostępniający informację: prostki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Demiańczuk Data wytworzenia informacji: 2013-02-10 20:07:38
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Demiańczuk Data udostępnienia informacji: 2013-02-10 20:32:58
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Demiańczuk Artykuł był wyświetlony: 3035
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Demiańczuk Data aktualizacji informacji: 2014-04-17 10:47:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »