czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Kontakt
 Ogłoszenia i obwieszczenia
 Drukuj informację

Obowiązek podpisania umów z PG Obrót w ramach "Fotowoltaiki"

Ogłoszono: 2016-04-22 14:38:46 przez Mariusz Demiańczuk

1. Każdy z klientów musi zwrócić się do PGE Obrót (Ełk ul. Sportowa 1) w celu podpisania/aktualizacji umowy sprzedaży trzeba będzie dostarczyć następujące dokumenty:
a. Formularz do umowy (w załącznikach poniżej),
b. Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji (dostępny w Urzędzie Gminy - pokój 110 u Pana Nowakowskiego)
c. Akt własności nieruchomości lub skrócony wydruk z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych - https://ekw.ms.gov.pl/eukw (nie starszy niż 3 miesiące)
d. Pełnomocnictwo (w załącznikach poniżej) w przypadku braku możliwości podpisania umowy osobistego przez właściciela nieruchawości
2. W dokumentach, które Państwo otrzymali należy przede wszystkim sprawdzić poprawność danych, które są już uzupełnione przez PGE – jeżeli będą błędy, należy je poprawić i parafować poprawki
3. Tam, gdzie zaznaczyłem, żeby wpisać - należy uzupełnić, gdyż PGE nie uzupełnił wszystkich danych
4. Po zawarciu umowy sprzedaży z PGE Obrót uzupełniamy umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych, ponieważ należy w nich wpisać datę zawarcia umowy sprzedaży (w §3 pkt 3 Umowy, oraz w oświadczeniu o wyborze przez wytwórcę w mikroinstalacji POB- tabela nr 2) WYSYŁAMY KOMPLET WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW DO PGE DYSTRYBUCJA (Białystok ul. Elektryczna 13):
a. Umowa dystrybucji – 2 egz.
b. Ogólne warunki umowy dystrybucji – 1 egz.
c. Oświadczenie z żądaniem rozpoczęcia usługi przed terminem 14 dni – 1 egz.
d. Oświadczenie o wyborze przez wytwórcę Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe oraz określające sprzedawcę-Kupującego – 2 egz.
5. Każdy Wytwórca musi pamiętać o wysłaniu oświadczeń, o których mowa w §3pkt 3 i 4 OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ z zachowaniem odpowiednich terminów, inaczej grozi kara finansowa.
6. 1 egzemplarz OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY niech każdy klient zostawi u siebie w domu!!!
7. CZEKAMY na zamontowanie przez PGE licznika dwukierunkowego.
8. Po zamontowaniu licznika dwukierunkowego informujemy GMINĘ PROSTKI (87 6112860).
9. Firma OPTIMA przyjedzie do Państwa i zakończy instalację, podłączy do sieci.
10. W momencie uruchomienia instalacji wypełniamy Oświadczenie Wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy energii elektrycznej i następnie wysyłamy do PGE.
11. NIE WYPEŁNIAMY I NIE WYSYŁAMY OŚWIADCZENIA Wytwórcy o ilości energii wyprodukowanej w mikroinstalacji za kwartał. (to oświadczenie należy wypełniać i wysyłać w terminie 7 dni po zakończeniu każdego kwartału, czyli za II kwartał 01-04-2016 do 30-06-2016 w terminie do 7 lipca 2016 roku. Oświadczenie kwartalne wysyłamy w oryginale do PGE, można również przesłać skanem na adres wytworcy_ob@pgedystrybucja.pl - wówczas będzie pewność, że oświadczenie dotrze na czas nawet gdyby poczta zawiodła.

W załączeniu wzór-instrukcje co należy uzupełnić, a czego nie w umowach i oświadczeniach.
 Podmiot udostępniający informację: prostki_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Nowakowski Data wytworzenia informacji: 2016-04-22 14:38:41
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Nowakowski Data udostępnienia informacji: 2016-04-22 14:38:46
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Demiańczuk Artykuł był wyświetlony: 1309
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Demiańczuk Data aktualizacji informacji: 2016-04-22 14:44:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij