czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Kontakt
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-19 08:34:13

Zagospodarowanie przestrzenne

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi Guty Rożyńskie w rejonie szkoły - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXXIX/226/1997 z dnia 01.10.1997 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usług turystycznych na działkach nr 692, 693 i 694 we wsi Bogusze obręb Prostki - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr III/14/1998 z dnia 30.12.1998 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Prostki w rejonie ulic – Krótkiej i Szkolnej - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr III/15/1998 z dnia 30.12.1998 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr X/75/1999 z dnia 30.06.1999 r.
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki w odniesieniu do części terenów wsi Prostki (rejon ulic – 1-go Maja, Szkolna, Zielona) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXV/187/2000 z dnia 15.09.2000 r.
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki w odniesieniu do części terenów wsi Prostki (rejon ul. 1-go Maja) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXV/188/2000 z dnia 15.09.2000 r.
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki w odniesieniu do części terenów wsi Prostki (rejon ulic – 1-go Maja i Krótka) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXIX/203/2000 z dnia 07.12.2000 r.
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki w odniesieniu do części terenów wsi Prostki (rejon ul. Kolejowej) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXIX/204/2000 z dnia 07.12.2000 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Prostki w odniesieniu do części terenu wsi Nowaki (działki nr 6/1, 6/2, 6/3, 16) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXXV/243/2001 z dnia 27.04.2001 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kopalni żwiru Niedźwiedzkie-Bobry w gminie Prostki - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXXVII/259/2001 z dnia 08.08.2001 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipińskie Małe - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr VII/35/2003 z dnia 31.03.2003 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogusze (działka nr 962/2) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr VII/36/2003 z dnia 31.03.2003 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Guty Rożyńskie - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XIV/57/2003 z dnia 11.09.2003 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 1 Maja w Prostkach (działki nr 362/1, 362/2, 362/3, 362/8 i 494) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXII/103/2004 z dnia 25.02.2004 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Krzywe, działka  nr 59/1, Gmina Prostki - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XLI/203/2005 z dnia 23.06.2005 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Prostki, wieś Bogusze, obejmującego działkę o nr ewid. 721 - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XIV/65/2007 z dnia 11.10.2007 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bogusze obręb Prostki (Zmiana Uchwały Nr III/14/98 Rady Gminy Prostki z dnia 30.12.1998 r.) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXIII/106/08 z dnia 29.04.2008 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla część obrębu wsi Długochorzele - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XLIX/221/2009 z dnia 29.12.2009 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek o numerach ewidencyjnych 55/5, 55/6, 55/15 – 55/35 (obręb Krzywe) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr LVII/263/2010 z dnia 29.07.2010 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu oznaczonego nr 148, położonego w obrębie Rożyńsk Wielki, gm. Prostki - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XIV/71/2011 z dnia 27.09.2011 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Guty Rożyńskie (Zmiana uchwały Nr XIV/57/2003 z dnia 11.09.2003r.) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XIX/96/2011 z dnia 29.12.2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Prostki (wieś Bogusze) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XIX/97/2011 z dnia 29.12.2011r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Lipińskie Małe (zmiana uchwały nr VII/35/2003 z dnia 31.03.2003 r.) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XIX/98/2011 z dnia 29.12.2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Niedźwiedzkie (dz. nr 22/8), gmina Prostki - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXX/176/2012 z dnia 29.10.2012 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk-Łomża na terenie gminy Prostki - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XXXVIII/232/2013 z dnia 21.05.2013 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rożyńsk Wielki gmina Prostki - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr L/306/2014 z dnia 29.04.2014 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Prostki (zmiana uchwały nr XXV/188/2000 z dnia 15.09.2000 r.) - Uchwała Rady Gminy Prostki Nr XI.60.2015 z dnia 26.06.2015 r.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij