czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Powiaty i gminy 1428

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 17708
    Statut Gminy 514
    Regulamin organizacyjny 4056
    Wójt Gminy 4411
    Sekretarz Gminy 3125
    Skarbnik Gminy 3096
    Referaty / Stanowiska 22
       Referat Organizacyjny 6898
       Referat Finansowy 2186
       Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 3667
       Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym 3017
       Urząd Stanu Cywilnego 1751
       Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 577
       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 447
    Struktura organizacyjna Urzędu 3087
    Ewidencje i rejestry 1628
    Aktualności 3012
    Kontakt 5164
    Oświadczenia majątkowe 77
       2014 2979
       2013 1283
       2012 2518
       2011 2054
       2010 3420
       2009 1891
       2008 2435
       2007 1161
       2006 1465
       2005 1418
       2004 1218
       2003 1208
       2002 1302
    Ankieta oceny funkcjonowania urzędu 0
Rada Gminy 4
    Przewodniczący Rady Gminy 11566
    Komisje Rady Gminy 3322
    Radni Gminy Pozezdrze 5906
    Oświadczenia Majątkowe 13744
    Sesje Rady Gminy 10395
    Protokoły z sesji 10640
       Archiwum 2006 0
       Archiwum 2007 0
       Archiwum 2008 0
    Plany pracy na rok 2009 2019
    Plany pracy na rok 2010 2159
    Plan pracy na rok 2011 2466
    Plany pracy komisji - 2012 r. 2109
    Plan pracy Rady Gminy w roku 2015 2072
    Plan prac Rady Gminy i Komisji na rok 2014 3228
    Plan prac komisji na rok 2013 2873
Statut Gminy 4844
Akty prawne 175100
    Zarządzenia Wójta 97478
    Uchwały Rady Gminy 67203
       Archiwum 2008 0
       Archiwum 2007 0
       Archiwum 2006 XI, XII 0
       Archiwum 2006 I-X 0
       Archiwum 2005 0
       Archiwum 2004 0
       Archiwum 2003 0
       Archiwum 2002 0
    Wyszukiwarka aktów 440
    Monitor Polski 0
    Dziennik Ustaw 0
    Ogłoszenia 1391
    Dzienniki Ustaw 3
    Monitor Polski 0
Jednostki pomocnicze i organizacyjne 205
    Sołectwa 11930
    Posiadające osobowość prawną 358
    Zakłady budżetowe 449
    Jednostki pomocnicze 473
    Służby, Inspekcje, Straże 430
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12288
    Gminny Ośrodek Kultury 2883
    Gminna Biblioteka Publiczna 6266
    Zespół Szkół w Pozezdrzu 3312
    Szkoła Podstawowa w Kutach 1596
Zamówienia publiczne 83916
    Zamówienia publiczne aktualne 41542
    Zamówienia publiczne w toku 423
    Zamówienia publiczne archiwalne 471
    Wyniki zamówień publicznych 475
    Wyniki innych postępowa 487
Ogłoszenia o naborze 23842
    Ogłoszenia aktualne 1583
    Ogłoszenia w toku 995
    Wyniki naboru 1091
Procedury załatwiania spraw 15476
    Referaty / Stanowiska 6061
    Sprawy 13512
Nieruchomości 2
    Wykaz działek 27137
    Sprzedaż działek 102373
    Dzierżawa działek 5332
    Sprzedaż nieruchomości 10952
Majątek i finanse 48
    Budżet 14995
    Sprawozdania 1672
    Wykaz mienia 1488
Informacja o stanie mienia komunalnego 0
    2015 2540
Podatki i opłaty w roku 2015 11
    Podatki i opłaty w roku 2015 3829
    Podatki i opłaty w roku 2014 2323
    Podatki i opłaty w roku 2013 4032
    Podatki i opłaty w roku 2012 3088
    Podatki i opłaty w roku 2011 4640
    Podatki i opłaty w roku 2007 427
    Podatki i opłaty w roku 2006 392
    Podatki i opłaty w roku 2010 2474
    Podatki i opłaty w roku 2009 3154
    Ulgi i umożenia 1215
    Informacje i deklaracje podatkowe 955
Ochrona środowiska 1975
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 456
    Decyzje środowiskowe 434
    Informacja o środowisku i jego ochronie 2160
       karty informacyjne przedsiewzięć mogących oddziaływać na środowisko 1985
       oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 458
       EkoMapa 0
    Ochrona przyrody 1256
    Ochrona zwierząt 1192
    Odpady 1323
    Czystość i porządek 933
    Informacja Publiczna 873
    Rejestr działalności regulowanej 1172
Nowy system gospodarki odpadami 7154
    Uchwały Zgromadzenia Mazurskiego Związku 3422
    Interpretacja MS dotycząca wypowiedzenia umów na odbiór odpadów 840
    Deklaracje 996
Projekty współfinasowane z UE 5005
Organizacje pozarządowe 171
    Program współpracy 11531
    Konkursy 16197
    Małe dotacje 6612
Inne programy 454
    Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich 12836
Strategie, raporty, opracowania 10491
    Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego 19189
Ogłoszenia Różne 95811
Obwieszczenia 29288
Elektronicza Skrzynka Podawcza 2110
Rejestr Instytucji Kultury 2306
Informacje dla wyborców 2384
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 47094
Fundusz Sołecki 1201
Koła łowieckie 2062
Konsultacje społeczne 761

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona Główna 1669


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij