czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu górne
Powiaty i gminy
Menu Przedmiotowe
Urząd Gminy
      Statut Gminy
      Regulamin organizacyjny
      Wójt Gminy
      Sekretarz Gminy
      Skarbnik Gminy
      Referaty / Stanowiska
           Referat Organizacyjny
           Referat Finansowy
           Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
           Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym
           Urząd Stanu Cywilnego
           Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
           Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
      Struktura organizacyjna Urzędu
      Ewidencje i rejestry
      Aktualności
      Kontakt
      Oświadczenia majątkowe
           2014
           2013
           2012
           2011
           2010
           2009
           2008
           2007
           2006
           2005
           2004
           2003
           2002
      Ankieta oceny funkcjonowania urzędu
Rada Gminy
      Przewodniczący Rady Gminy
      Komisje Rady Gminy
      Radni Gminy Pozezdrze
      Oświadczenia Majątkowe
      Sesje Rady Gminy
      Protokoły z sesji
           Archiwum 2006
           Archiwum 2007
           Archiwum 2008
      Plany pracy na rok 2009
      Plany pracy na rok 2010
      Plan pracy na rok 2011
      Plany pracy komisji - 2012 r.
      Plan pracy Rady Gminy w roku 2015
      Plan prac Rady Gminy i Komisji na rok 2014
      Plan prac komisji na rok 2013
Statut Gminy
Akty prawne
      Zarządzenia Wójta
      Uchwały Rady Gminy
           Archiwum 2008
           Archiwum 2007
           Archiwum 2006 XI, XII
           Archiwum 2006 I-X
           Archiwum 2005
           Archiwum 2004
           Archiwum 2003
           Archiwum 2002
      Wyszukiwarka aktów
      Monitor Polski
      Dziennik Ustaw
      Ogłoszenia
      Dzienniki Ustaw
      Monitor Polski
Jednostki pomocnicze i organizacyjne
      Sołectwa
      Posiadające osobowość prawną
      Zakłady budżetowe
      Jednostki pomocnicze
      Służby, Inspekcje, Straże
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      Gminny Ośrodek Kultury
      Gminna Biblioteka Publiczna
      Zespół Szkół w Pozezdrzu
      Szkoła Podstawowa w Kutach
Zamówienia publiczne
      Zamówienia publiczne aktualne
      Zamówienia publiczne w toku
      Zamówienia publiczne archiwalne
      Wyniki zamówień publicznych
      Wyniki innych postępowa
Ogłoszenia o naborze
      Ogłoszenia aktualne
      Ogłoszenia w toku
      Wyniki naboru
Procedury załatwiania spraw
      Referaty / Stanowiska
      Sprawy
Nieruchomości
      Wykaz działek
      Sprzedaż działek
      Dzierżawa działek
      Sprzedaż nieruchomości
Majątek i finanse
      Budżet
      Sprawozdania
      Wykaz mienia
Informacja o stanie mienia komunalnego
      2015
Podatki i opłaty w roku 2015
      Podatki i opłaty w roku 2015
      Podatki i opłaty w roku 2014
      Podatki i opłaty w roku 2013
      Podatki i opłaty w roku 2012
      Podatki i opłaty w roku 2011
      Podatki i opłaty w roku 2007
      Podatki i opłaty w roku 2006
      Podatki i opłaty w roku 2010
      Podatki i opłaty w roku 2009
      Ulgi i umożenia
      Informacje i deklaracje podatkowe
Ochrona środowiska
      Warunki wydania decyzji środowiskowych
      Decyzje środowiskowe
      Informacja o środowisku i jego ochronie
           karty informacyjne przedsiewzięć mogących oddziaływać na środowisko
           oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
           EkoMapa
      Ochrona przyrody
      Ochrona zwierząt
      Odpady
      Czystość i porządek
      Informacja Publiczna
      Rejestr działalności regulowanej
Nowy system gospodarki odpadami
      Uchwały Zgromadzenia Mazurskiego Związku
      Interpretacja MS dotycząca wypowiedzenia umów na odbiór odpadów
      Deklaracje
Projekty współfinasowane z UE
Organizacje pozarządowe
      Program współpracy
      Konkursy
      Małe dotacje
Inne programy
      Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Strategie, raporty, opracowania
      Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Ogłoszenia Różne
Obwieszczenia
Elektronicza Skrzynka Podawcza
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje dla wyborców
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro
Fundusz Sołecki
Koła łowieckie
Konsultacje społeczne
Strona główna
Strona Główna


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij