czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
 Akty prawne
 Drukuj informację

XXXV/226/09

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: 2006-2010

Data wejścia w życie: 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Wamińsko-Mazurskiego

Data podpisania: 2009-09-07

Ogłoszono dnia: 2009-09-14 08:31:02 przez Bohdan Mohyła

Temat

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „OSIEDLE NAD SAPINĄ” - działka nr 7/1, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze.

Na podstawie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237; Dz. U. z 2009r. Nr 220, poz.1413) oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 80 poz. 541, Nr 191, poz. 1374; Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 237, poz. 1657)

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Bohdan Mohyła Data wytworzenia informacji: 2009-09-14 08:23:52
Osoba, która odpowiada za treść: Bohdan Mohyła Data udostępnienia informacji: 2009-09-14 08:31:02
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 746
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2009-09-14 08:31:03
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij