czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-07-05 12:19:44

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Pozezdrze

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Pozezdrze
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pozezdrze, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.
Nazwa rejestru
Rejestr instytucji kultury
Rejestr prowadzi
Referat Organizacyjny
Pozezdrze ul. 1 Maja 1a pok. 3, nr. tel. 874279006
Sposób udostępniania
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
   2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Piotrowska Data wytworzenia informacji: 2012-07-05 12:19:44
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Piotrowska Data udostępnienia informacji: 2012-07-05 12:26:01
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 2122
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2013-02-06 09:08:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij