czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-09-15 09:00:17

Dostęp do informacji publicznej nie publikowanej w BIP

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania jako załącznik.
Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy, 11-610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Organizacyjny

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji.
Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Giżycku o udostępnienie takiej informacji

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Dłuski Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 09:00:17
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Dłuski Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 09:00:20
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 1720
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2009-10-16 10:24:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij