czarnobiały0+1+2
 Powiaty i gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:03:20

Informacja dotycząca zrealizowania projektu „Przedszkole przy szkole”

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA ZREALIZOWANIA PROJEKTU
„Przedszkole przy szkole”


WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Gmina Pozezdrze
informuje, iż zrealizowała projekt pt.:
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Pozezdrzu”
okres realizacji projektu
od 08 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
wartość projektu: 160.906,52 zł.
projekt finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

W ramach projektu zrealizowano:
1. Organizacja placu zabaw – wykonano plac zabaw przy oddziale przedszkolnym – na kwotę: 91.791,78 zł.
2. Dostosowano pomieszczenia w budynku oddziału przedszkolnego (toalety dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń: umywalki, miski ustępowe, podgrzewacz do wody, podesty, podajniki na papier i mydło ) - na kwotę: 4.687,32 zł.
3. Wyposażono przedszkolne oddziały w pomoce naukowe, zabawki, meble, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny - na kwotę 64.427.42 zł.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kopczyński Data wytworzenia informacji: 2014-12-03 10:03:20
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kopczyński Data udostępnienia informacji: 2014-12-03 10:04:44
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 1757
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2014-12-03 10:04:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-06-05 08:38:31

Informacja dotycząca realizacji projektu "Przedszkole przy szkole"

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „Przedszkole przy szkole”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Gmina Pozezdrze
informuje, iż realizuje projekt pt.:
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Pozezdrzu”
okres realizacji projektu
od 08 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
wartość projektu: 160.906,52 zł.
projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
W ramach projektu realizowane będą:
1. Organizacja placu zabaw – budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym.
2. Dostosowanie pomieszczeń w budynku oddziału przedszkolnego (toalety dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń).
3. Wyposażenie przedszkolnych oddziałów w pomoce naukowe.
 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kopczyński Data wytworzenia informacji: 2014-06-05 08:38:31
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kopczyński Data udostępnienia informacji: 2014-06-05 08:41:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 3359
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2014-06-05 08:41:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:53:32

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN – dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Pozezdrze

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Gmina Pozezdrze
Tu realizowany jest Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN – dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Pozezdrze

Zadanie Nr 1 – Rozbudowa sytemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w miejscowościach Stręgielek i Krzywińskie

Zadanie Nr 2 – Rozbudowa sytemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w miejscowościach Przytuły i Kuty


Całkowita wartość projektu – 7 170 618
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 464 978 PLN

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: pozezdrze_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Oryńczak Data wytworzenia informacji: 2012-07-04 12:53:32
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Oryńczak Data udostępnienia informacji: 2012-07-04 12:56:01
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dłuski Artykuł był wyświetlony: 2472
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dłuski Data aktualizacji informacji: 2012-07-04 12:56:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij