Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Ogłoszono: 2010-11-25 12:09:32 przez Administrator Systemu