czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Zarządu
 Drukuj informację

245/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2014-11-13

Data podpisania: 2014-11-13

Ogłoszono dnia: 2014-12-02 08:42:19 przez Agnieszka Gasik

Temat

W sprawie projektu budżetu powiatu węgorzewskiego na 2015 rok.

Treść

Uchwała Nr 245/2014
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 13 listopada 2014 roku.

w sprawie projektu budżetu powiatu węgorzewskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 233 i art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2015 rok wraz z załącznikami, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały przedłożyć Radzie Powiatu w Węgorzewie.
2. Skierować projekt, o którym mowa w pkt. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.
§ 2

Objaśnienia do projektu budżetu powiatu na 2015 rok stanowią zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.
 
 
STAROSTA
 Halina Faj 
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2014-12-02 08:27:36
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Sakowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-02 08:42:19
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Artykuł był wyświetlony: 426
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data aktualizacji informacji: 2014-12-02 08:42:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij