czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Zarządu
 Drukuj informację

244/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2014-11-13

Data podpisania: 2014-11-13

Ogłoszono dnia: 2014-12-02 08:20:34 przez Agnieszka Gasik

Temat

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015-2026 .

Treść

Uchwała Nr 244/2014
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015-2026 .


Na podstawie art. 230 ust. 1i 2 w związku z art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
uchwala się co następuje:


§ 1


1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2015-2026 wraz z załącznikami, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały przedłożyć Radzie Powiatu w Węgorzewie.
2. Skierować projekt, o którym mowa w pkt. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

STAROSTA
 Halina Faj 

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2014-12-02 08:16:10
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Sakowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-02 08:20:34
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Artykuł był wyświetlony: 466
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data aktualizacji informacji: 2014-12-02 08:20:34
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij