czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

XI/54/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2015-08-27

Data podpisania: 2015-08-27

Ogłoszono dnia: 2015-09-03 10:58:33 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie nadania Statutu Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie

Traci moc

LX/419/2006, LX/419/2006

Treść

Uchwała Nr XI/54/2015
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie
        Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
Nadaje się Statut Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.
§ 3
Traci moc Uchwała nr LX/419/2006 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Maciej Zmitrowicz
         

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-09-03 10:55:13
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-09-03 10:58:33
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 236
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-09-03 10:58:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij