czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

XI/53/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2015-08-27

Data podpisania: 2015-08-27

Ogłoszono dnia: 2015-09-03 10:51:44 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

zmiany uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 marca 2015 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2015

Zmienia

VI/32/2015

Treść

Uchwała Nr XI/53/2015
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 marca 2015 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2015.
          Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 35 a ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:
§ 1
Dokonuje się niniejszym przesunięcia środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015, pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
§ 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 marca 2015 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2015, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie            
Maciej Zmitrowicz         
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-09-03 10:47:51
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-09-03 10:51:44
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 205
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-09-03 10:59:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij