czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

X/50/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: X

Kadencja: V (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2015-07-13

Data podpisania: 2015-07-13

Ogłoszono dnia: 2015-07-14 13:17:08 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Budry

Traci moc

IX/46/2015

Treść

Uchwała Nr X/50/2015
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Budry
          Na podstawie art.7a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. , poz. 885 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się udzielić Gminie Budry pomocy finansowej w 2015 r. w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
§ 2.
Środki finansowe o jakich mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgorzewie, który podpisze umowę z Gminą Budry.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr IX/46/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Budry.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie                
Maciej Zmitrowicz             
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2015-07-14 12:17:34
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2015-07-14 13:17:08
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 294
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-07-14 13:17:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij