czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

LVI/230/2014

Status: Zmieniony

Sesja: LVI

Kadencja: IV (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-10-30

Data podpisania: 2014-10-30

Ogłoszono dnia: 2014-11-06 09:18:22 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

uchwalenia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014-2022

Zmieniony przez

XII/58/2015

Traci moc

Uchwała, Nr, XVI/94/2007, XVI/94/2007

Treść

Uchwała Nr LVI/230/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014-2022.
     Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-wym (Dz. U z 2013r., poz. 595 z późn. zmianami)
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się do realizacji Strategię Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2014 -2022 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc Uchwała Nr XVI/94/2007 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Programu Rozwoju Powiatu Węgorzewskiego na lata 2007-2015.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie               
Jerzy Litwinienko             
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2014-11-06 09:12:19
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2014-11-06 09:18:22
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 514
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2015-10-05 09:45:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij