czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

LVI/229/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: LVI

Kadencja: IV (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-10-30

Data podpisania: 2014-10-30

Ogłoszono dnia: 2014-11-06 09:06:53 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

„Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”

Treść

Uchwała Nr LVI/229/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”
       Na podstawie art. 4 ust.1, pkt 22 i art. 12 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). 
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się Program współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie                
Jerzy Litwinienko             
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2014-11-06 09:05:10
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2014-11-06 09:06:53
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 205
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2014-11-06 09:06:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij