czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

LV/227/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: LV

Kadencja: IV (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-09-25

Data podpisania: 2014-09-25

Ogłoszono dnia: 2014-10-03 12:02:20 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2014– 2026

Zmienia

XLVI/196/2013

Treść

Uchwała Nr LV/227/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2014– 2026 Na podstawie art. 226, art..227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
  1. Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków planowanych w 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2014-2026 i wykazanych w załączniku Nr 1 uchwały Nr XLVI/196/2013 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2014–2026.
§ 2
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgorzewskiego na lata 2014–2026, ustala się w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2015, ustala się w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie               
Jerzy Litwinienko             
 
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2014-10-03 11:59:47
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2014-10-03 12:02:20
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 286
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2014-10-03 12:02:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij