czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Powiatu
 Drukuj informację

LV/225/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: LV

Kadencja: IV (2010-2014)

Data wejścia w życie: 2014-09-25

Data podpisania: 2014-09-25

Ogłoszono dnia: 2014-10-03 11:19:04 przez Izabela Buć-Filipczak

Temat

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/205/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2014.

Zmienia

XLIX/205/2014

Treść

Uchwały Nr LV/225/2014
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/205/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2014. 
            Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze póź. zm ) w związku z art. 35 a ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr. 127 poz. 721 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:
§ 1
Dokonuje się niniejszym przesunięcia środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2014, pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
§ 2 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/205/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na rok 2014, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie               
 Jerzy Litwinienko            
 
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Buć-Filipczak Data wytworzenia informacji: 2014-10-03 11:14:45
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Buć-Filipczak Data udostępnienia informacji: 2014-10-03 11:19:04
Wprowadził informację do BIP: Izabela Buć - Filipczak Artykuł był wyświetlony: 148
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Buć - Filipczak Data aktualizacji informacji: 2014-10-03 11:19:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij