czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

42/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2015-10-08

Data podpisania: 2015-10-08

Ogłoszono dnia: 2015-10-19 12:01:34 przez Agnieszka Gasik

Temat

W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok.

Treść

Uchwała Nr 42/2015
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 08 października2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 rok


Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK 243/2015 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. dokonano następujących zmian:

I. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.899.429,33 zł i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie 34.346.480,14 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 1.552.949,19 zł.

II. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35.793.664,19 zł. i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.341.147,14 zł, z czego

a. wydatki jednostek budżetowych 31.151.070,14 zł , w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.059.698,18 zł,,
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.091.371,96 zł,

b. dotacje na zadania bieżące 386.019,00 zł,
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.261.658,00 zł,
d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 236.400,00 zł,
e. obsługa długu 306.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.452.517,05 zł, z czego:

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.452.517,05 zł w tym:

• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 41.460,19 zł.

2. W wyniku zmian wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 5.275.582,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2


Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2015 rok nie ulegają zmianie.


§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
 
STAROSTA
Halina Faj
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2015-10-19 11:58:52
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Sakowska Data udostępnienia informacji: 2015-10-19 12:01:34
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Artykuł był wyświetlony: 323
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data aktualizacji informacji: 2015-10-19 12:01:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij