czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

41/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2015-09-15

Data podpisania: 2015-09-15

Ogłoszono dnia: 2015-10-19 11:54:20 przez Agnieszka Gasik

Temat

W sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Treść

Uchwała Nr 41/2015
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz.595 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r , poz 964) Zarząd Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:


§ 1


W regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej przyjętym Uchwałą Zarządu Nr 196/2013w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie z dnia 9 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 pkt 1 lit. a dodaje się zapis „- psychologa z zadaniami sprawowania opieki psychologicznej”
2) w załączniku nr 2 określającym graficznie strukturę organizacyjną pracowników podległych kierownikowi działu świadczeń opiekuńczych dodaje się zapis „psycholog”


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
STAROSTA
Halina Faj
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2015-10-19 11:54:17
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Gasik Data udostępnienia informacji: 2015-10-19 11:54:20
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Artykuł był wyświetlony: 310
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data aktualizacji informacji: 2015-10-19 11:54:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij