czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona internetowa Powiatu  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Akty prawne
 Drukuj informację

39/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: 2015-09-04

Data podpisania: 2015-09-04

Ogłoszono dnia: 2015-10-19 11:20:25 przez Agnieszka Gasik

Temat

W sprawie cofnięcia stypendium sportowego.

Treść

Uchwała Nr 39/2015
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 04 września 2015 r.


w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 595) oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendiów Sportowych Powiatu Węgorzewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we spółzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z wnioskiem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koszałek Opałek” w Węgorzewie cofa się stypendium sportowe wypłacane ze środków budżetu Powiatu Węgorzewskiego stypendyście:
1. Szymon Kępa – zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koszałek Opałek” w Węgorzewie w wysokości 600 zł. - (słownie: sześćset zł.), druga transza.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się głównemu specjaliście ds. edukacji i promocji zdrowia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

WICESTAROSTA
Krzysztof Kołaszewski
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Gasik Data wytworzenia informacji: 2015-10-19 11:20:22
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Gasik Data udostępnienia informacji: 2015-10-19 11:20:25
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Gasik Artykuł był wyświetlony: 341
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Gasik Data aktualizacji informacji: 2015-10-19 11:20:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamknij